Publisert 06.03.2023

Miljøarbeider

Arbeid og aktivisering er organisatorisk plassert i enhet Habilitering. Arbeid og aktivisering består av Staupshaugen verksted samt et dagtilbud for eldre. 
Staupshaugen Verksted er et kommunalt arbeids- og aktivitetstilbud for voksne mennesker med bistandsbehov. 
Det gis tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne innenfor ulike produksjonsavdelinger, sansegruppe, friluftsliv, forming og musikk. Vi har som mål å videreutvikle dagens tilbud, og har stort fokus på mestring og fysisk aktivitet. 

Arbeidsoppgaver

 •  Ivareta brukerne av dagtilbudet  
 • Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter i våre avdelinger  
 • Bidra til å videreutvikle tilbudet vårt og være en pådriver for å starte opp nye aktiviteter 
 • Ansvar for veiledning av lærlinger og elever      
 • Tverrfaglig og målrettet arbeid tilpasset de enkelte brukerne. 
 • Delta på samarbeidsmøter og annen oppfølging med for eksempel bruker, pårørende    og andre tjenesteytere. 
 • Delta på tur- og utegrupper, og være komfortabel med å tilbringe deler av dagen utendørs. 
 • Henting og hjemkjøring av brukere må påregnes som en arbeidsoppgave, må derfor være komfortabel med å kjøre større kjøretøy. 

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter miljøarbeider med fagutdanning 
 • Erfaring fra/ interesse for snekkering/trearbeid og formingsaktiviteter, samt friluftsliv og fysisk aktivitet er ønskelig 
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med mennesker med nedsatt funksjonsevne  
 • Du må være omstillingsdyktig og løsningsorientert, og takle hurtige endringer i arbeidsoppgaver på en god måte. 
 • Du må kunne jobbe både selvstendig, og samarbeide tett med kollegaer, og du må være   positiv til å bidra på tvers av avdelinger  
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig godt 
 • Det er et krav at du må ha førerkort klasse B (manuelt gir) 

Personlige egenskaper

 • Ansvarsfull 
 • Evne til å arbeide i krevende situasjoner, og i tett samarbeid med andre 
 • Gode samarbeidsevner, og fungere godt i team 
 • Du må ha evne til å stå i situasjoner og atferd som kan føles utfordrende  
 • Du må være løsningsorientert og ha vilje til omstilling 
 • Gode datakunnskaper, god evne til å lære nye datasystemer 
 • Evne til å arbeide helhetlig og ha god oversikt 
 • Du må være kreativ og initiativrik, og ha vilje til å dra i gang nye aktiviteter/tilbud 
 • Være lojal mot beslutninger 

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet for stillingen. 

Vi tilbyr

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid. 
Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning.  
Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden.  
For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges. Du må framvise pass for tilgang til journalsystem.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn m.v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette.     

Kontaktinformasjon

Line Killingberg, Avd.leder, 91 66 15 93
Marte Løvås, Avdelingsleder, 97179617

Arbeidssted

Nordsivegen 20
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Levanger kommune

Referansenr.: 4630127177
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 27.03.2023

Søknad

Søknadsfrist: 27.03.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Miljøarbeider

Ansettelsesform:

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Levanger kommune, Staupshaugen aktivitet og dagtilbud

Adresse: Nordsivegen 20 LEVANGER

Hjemmeside: http://levanger.kommune.no/Organisasjon/Enheter/Habilitering/Aktivitetdagtilbud-Staupshaugen-Dagsverket-trenings--og-stottekontakt/

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.171 innbyggere (pr. 4.kvartal 2021) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.