Publisert 09.03.2023

Miljøarbeider

Arbeidsoppgaver

 • Sikre at beboerne følges opp i tråd med intensjonene og i tråd med UDIs rundskriv og retningslinjer for drift som gjelder i Hero Norge AS
 • Andre relevante oppgaver for å sikre kvalifisert oppfølging av beboere i målgruppen
 • Samarbeid med tiltakskonsulent om aktiviteter for beboere ved mottaket
 • Kontroll av boenheter ved utflytting
 • Sørge for ro og orden på mottaket og ha stort fokus på sikkerhet
 • Sikre at beboere følges opp og at akutte hendelser håndteres i tråd med rutiner og retningslinjer
 • Skape trygge rammer for beboerne
 • Bidra til rydding og renhold av administrasjonslokaler
 • Bidra til å holde fellesarealene ryddige, i samarbeid med beboere
 • Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med fagutdanning innenfor barn og unge/miljø/helse og omsorg. Relevant bakgrunn, erfaring og egnethet blir sterkt vektlagt
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra flerkulturelt arbeid og med målgruppene er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med personer med psykiske og/eller fysiske lidelser er en fordel
 • Må kunne takle krevende beboersituasjoner
 • Gode datakunnskaper vil bli vektlagt
 • Gyldig norsk førerkort
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt: samarbeidsevner, evne til å ta initiativ og jobbe strukturert og målrettet, evne til å takle raske endringer og evne til å jobbe med mennesker i en spesiell livssituasjon

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Evne til å takle raske endringer og til å jobbe med mennesker i en spesiell livssituasjon

Vi tilbyr

 • Ansettelse i en seriøs flerkulturell bedrift i stadig utvikling.
 • Et uformelt, hyggelig og profesjonelt miljø.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn ihht tariffavtale.
 • I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.
 • Hero Norge ønsker en personalgruppe preget av mangfold, og oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
 •  Personer som påberoper seg fortrinnsrett må opplyse om dette i sin søknad.

«JOBB MED MENING»

Hero vil bidra til å gjøre en ny framtid mulig. Vi er til stede i Norge, Sverige og Tyskland og våre tjenester omfatter asylmottaksdrift, undervisning og språktjenester. Vi har over 35 års erfaring fra arbeid med asylsøkere og flyktninger. Våre kjerneverdier er åpenhet, likeverd og profesjonalitet. Vi har et flerkulturelt og mangfoldig arbeidsmiljø, og er en av Norges største aktører innen integrerings- og flyktningarbeid. Vi er i kontinuerlig utvikling og vil gjerne ha flere med oss til å utvikle fremtidens tjenester. Les mer

Søknad

Søknadsfrist: 29.03.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Miljøarbeider

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Privat

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Steinkjer Mottakssenter

Adresse: Håkkagata 4, 7714 Steinkjer, Norge STEINKJER

Hjemmeside:

Hero er en privat virksomhet som tilbyr tjenester rettet mot målgruppene asylsøkere, flyktninger og innvandrere. Vi er en av de største organisasjonene i Norge innenfor vårt fagfelt. Vi etablerte vårt første asylmottak i 1987 og har siden vært en viktig aktør i utviklingen av det norske mottakssystemet.


Som eneste virksomhet i Norge tilbyr vi tjenester helt fra ankomst som asylsøker til Norge, videre gjennom mottaksoppholdet og til integrering i arbeid og utdannelse.

Foruten drift av ulike typer asylmottak og barnehager, leverer vi tolketjenester og ulike kvalifiseringsprogram til nyankomne innvandrere og bosatte flyktninger.