Publisert 01.03.2023

Miljøarbeider

Seksjon akutt er en lukket akuttpsykiatrisk sengepost, som tar imot øyeblikkelig hjelp-innleggelser fra opptaksområdet til Sykehuset Levanger. Seksjonen har ansvar for øyeblikkelig-hjelp-mottak, men også for pasienter som har behov for en lukket enhet i deler av behandlingsperioden. Målet med innleggelsen er utredning, stabilisering, oppstart av behandling og eventuelt henvisning til annen behandlingsinstans. Behandlingen består i hovedsak av miljøterapi, støttesamtaler, medikamentell terapi og nettverksarbeid. Den enkelte pasient og pårørende er delaktige i behandlingen i tillegg til det profesjonelle nettverket.
Er du glad i mennesker, har stor arbeidskapasitet og liker å jobbe i team, er en stilling som miljøterapeut/miljøarbeider ved seksjon akutt kanskje midt i blinken for deg.
Stillingen er på 65 % kveld/helg. Stillingen innebærer arbeid hver 3.helg med mulighet for ekstravakter der det er behov. 
Helse Nord-Trøndelag HF (helseforetak) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Ta del i den daglige driften og det miljøterapeutiske arbeidet ved døgnavdelingen.
 • Samarbeide med kollegaer og ledelsen med fokus på forbedring av tjenesten.
 • Miljøterapeuten/miljøarbeideren har ansvar for å:
  – Ta imot pasienten, informere om seksjonen og gjennomgå informasjonsperm (seksjonens struktur, program, husordensregler, røyking, besøk, brannrutiner, bruk av mobiltelefon og pasienttelefon)
 • gjennomføre innkomstsamtale i samarbeid med PAB/KIP.
 • Utarbeide behandlingsplan med mål og vurdering av lengde på oppholdet, samt evaluere underveis i samarbeid med PAB/KIP og pasienten.
 • Observere, vurdere og rapportere om pasientens symptomer og funksjon.
 • Dokumentasjon i pasientjournal og registreringer i det pasientadministrative systemet i henhold til lovverk og prosedyrer gjennom hele pasientforløpet.
 • Faglig utvikling, deltakelse på kurs og fagdager. 

Kvalifikasjoner

 • For miljøterapeuter kreves det minimum treårig relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå.
 • Søkere med annen relevant helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning på bachelor-nivå vil kunne vurderes.
 • For miljøarbeider må kandidaten ha relevant helsefaglig/sosialfaglig utdanning.
 • Det er ønskelig med erfaring fra miljøterapeutisk jobbing i psykisk helsevern eller TSB.
 • Det er ønskelig med erfaring fra pasientgruppen.
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.
 • Du må være covid-19-vaksinert, og følge vaksinasjonsprogrammet til Helse Nord-Trøndelag.

 

Personlige egenskaper

 • Viktige personlige egenskaper er evne til å ha oversikt, være fleksibel, se løsninger og kunne ta beslutninger. 
 • Det er ønskelig med en faglig engasjert person med evne til tverrfaglig samarbeid.
 • Respektfull holdning til pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kolleger.
 • Evne til både selvstendig arbeid og samarbeid med andre.  
 • Stor interesse og engasjement for fagfeltet.
 • Verbal og fysisk utagering kan forekomme. Erfaring med dette er ønskelig, men ikke et krav.
 • Den som tilsettes må ha gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Menn oppfordres til å søke.

Vi tilbyr

 • God opplæring og veiledning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår (KLP).
 • Godt arbeidsmiljø med sosiale aktiviteter utenom jobb.
 • Akutt tillegg tilsvarende 10.000 kr i 100 % stilling
 • Bedriftsidrett.

Kontaktinformasjon

Lars Andreas Løding, Seksjonsleder, 74098695, larsandreas.loding@hnt.no

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Klinikk for psykisk helsevern og rus

Referansenr.: 4629760434
Stillingsprosent: 65%
Fast
Startdato: 03.04.2023
Søknadsfrist: 31.03.2023

Søknad

Søknadsfrist: 31.03.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Miljøarbeider

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Sektor:

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Seksjon akutt, Klinikk for psykisk helsevern og rus

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: http://www.helse-midt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no