Publisert 01.03.2023

Miljøassistent

Seksjon akutt er en lukket akuttpsykiatrisk sengepost, som tar imot øyeblikkelig hjelp-innleggelser fra opptaksområdet til Sykehuset Levanger. Seksjonen har ansvar for øyeblikkelig-hjelp-mottak, men også for pasienter som har behov for en lukket enhet i deler av behandlingsperioden. Målet med innleggelsen er utredning, stabilisering, oppstart av behandling og eventuelt henvisning til annen behandlingsinstans. Behandlingen består i hovedsak av miljøterapi, støttesamtaler, medikamentell terapi og nettverksarbeid. Den enkelte pasient og pårørende er delaktige i behandlingen i tillegg til det profesjonelle nettverket.
Er du glad i mennesker, har stor arbeidskapasitet og liker å jobbe i team, er en helgestilling ved seksjon akutt kanskje midt i blinken for deg.
Det lyses herved ut 4 helge stillinger.
Stillingene innebærer arbeid hver 3.helg hvor det er gode muligheter for ekstra vakter utenom stillingsprosenten, i tillegg vil det være gode muligheter for sommervikariat og jobbing i andre høytider for de som ønsker dette.
Ta kontakt med seksjonsleder ved spørsmål eller for en uformell prat. 
Helse Nord-Trøndelag HF (helseforetak) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Ta del i den daglige driften og det miljøterapeutiske arbeidet ved døgnavdelingen, i samråd med ansvarsvakt.
 • Bygge relasjoner til pasienten
 • Pårørendearbeid
 • Bidra til et trygt og forutsigbart miljø i seksjonen.
 • Praktiske arbeidsoppgaver
 • Bidra til å sikre forsvarlige pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk.
 • Samarbeide med kollegaer og ledelsen med fokus på forbedring av tjenesten.

Kvalifikasjoner

 • Helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere oppfordres også til å søke.
 • Ønskelig med erfaring fra pasientgruppen.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.  
 • Den som tilsettes må ha gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

 • Du leverer kvalitet, skaper trygghet og viser respekt for den enkelte pasient- som er forutsetninger for å kunne gi god pasientbehandling.
 • Du er faglig engasjert, jobber selvstendig, er løsningsorientert og målrettet.
 • Du har god struktur og samtidig evner å være fleksibel.
 • Verbal og fysisk utagering kan forekomme. Erfaring med dette er ønskelig, men ikke et krav.
 • Du trives i et aktivt miljø.
 • Du har gode kommunikasjonsevner.
 • Du ønsker og evner å ta imot veiledning.
 • Menn oppfordres til å søke

Vi tilbyr

 • God opplæring og veiledning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår (KLP).
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Akutt tillegg tilsvarende 10.000 kr i 100 % stilling.
 • Bedriftsidrett og faste fotballtreninger hver uke.

Kontaktinformasjon

Lars Andreas Løding, Seksjonsleder, 74098695, larsandreas.loding@hnt.no

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Klinikk for psykisk helsevern og rus

Referansenr.: 4629772593
Stillingsprosent: 17,3%
Vikariat
Startdato: 03.04.2023
Søknadsfrist: 31.03.2023

Søknad

Søknadsfrist: 31.03.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Miljøassistent

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Seksjon akutt, Klinikk for psykisk helsevern og rus

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: http://www.helse-midt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no