Publisert 01.09.2022

Miljøterapeut 85 % vikariat

Avlastning barn og unge er en tjenesteenhet i etat oppvekst, og er en bolig for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser. Brukerne er hjemmeboende, og oppholder seg ved avlastningsboligen i perioder. Omsorgspersonene/pårørende har vedtak om avlastning etter Helse og omsorgstjenesteloven. Brukerne har til dels store bistandsbehov, relatert til kommunikasjon og selvhjelpsferdigheter.

Ved Avlastning barn og unge har vi nå ledig stilling som miljøterapeut for sykepleier, vernepleier eller tilsvarende utdanning.

85% vikariat miljøterapeut (vernepleier/sykepleier-medisinsk bakgrunn) med umiddelbar ansettelse frem til 04.august 2023

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver i stillingen er hjelpe brukerne med individuelle planer, praktisk bistand til dagliglivets gjøremål og fritidsaktiviteter. Den som tilsettes må bistå fagansvarlig ved enheten i utarbeidelse av mål og tiltaksplaner, rapporter, aktivitetsplaner, veiledning av ansatte/studenter mm.
Arbeidet i stillingen er i turnus for tiden med arbeid 3.hver helg.

Kvalifikasjoner

For tilsetting i stillingen er det krav om 3-årig høgskoleutdanning fortrinnsvis som vernepleier, sykepleier eller annen relevant høgskole kan vurderes.

Det er ønskelig med kompetanse fra arbeid med barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser. 

Personlige egenskaper

Den som tilsettes må være opptatt av utviklingsarbeid, like utfordringer og ta ansvar, være fleksibel, positiv, samt skape gode relasjoner og arbeidsmiljø. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagansvarlig May Britt Ramberg, tlf. 969 42 387 eller 488 99 946

Vi tilbyr

Lønn og arbeidsvilkår etter kommunal tariffavtale, med pensjonsopptjening i KLP

Kontaktinformasjon

May Britt Ramberg, 96942387

Arbeidssted

Karolinavegen 5
7724 Steinkjer

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Steinkjer Kommune

Referansenr.:4558986399
Stillingsprosent: 85%
Vikariat
Søknadsfrist: 03.10.2022

Søknad

Søknadsfrist: 03.10.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Miljøterapeut 85 % vikariat

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Enhet avlastning barn og unge, Steinkjer Kommune

Adresse: Karolinavegen 5 STEINKJER

Hjemmeside:

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger innerst i Trondheimsfjorden 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Steinkjer har ca. 25.000 innbyggere, og ligger 2 timer med bil fra Trondheim og rundt 1 time og 40 minutter til flyplassen på Værnes.

Det er togforbindelse både nord og sørover med Nordlandsbanen som passerer gjennom Steinkjer.

Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv. Vi har helsehus med bl.a. legevakt og Distrikts Medisinsk Senter for Inn-Trøndelag.

Her er et godt aktivitets-, kultur- og idrettsmiljø med blant annet skimuligheter sommer som vinter. På Guldbergaunet idrettspark finner du både håndball, fotball og friidrettsbane både inne og ute, samt videregående utdanning med satsing på toppidrett.

Muligheter for gode tur- og aktivitetsopplevelser i skog, fjell og ved sjø for alle aldersgrupper.

Årlig er det mange kulturarrangementer i Steinkjer, som Steinkjerfestivalen, Hilmarfestivalen samt mange andre musikk og kulturbegivenheter. Vi har kino og kulturhus, samt kulturskole.

Kommunes motto er «åpen, lys og glad», med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. Vi har sterkt satsing på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.