Publisert 09.03.2023

Miljøterapeut

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og delta i oppgaver knyttet til beboerne.
 • Overordnet ansvar for tiltak og aktiviteter for beboere.
 • Planlegge og delta i oppgaver knyttet til botrening, miljøarbeid og beboermedvirkning.
 • Delta i mottakets informasjonsprogram.
 • Ansvar for mottakets samarbeidsråd.
 • Delta i arbeidet med mottakets barnebase.
 • Ansatt har medansvar for kvalitet og det faglige miljøet på mottak.
 • Samarbeide med andre ansatte i mottakets miljøarbeid.
 • Følge UDI`s retningslinjer for Ordinære flyktningmottak.
 • Følge Hero`s retningslinjer for drift.
 • Drive miljøarbeid og veilede miljøarbeidere.
 • Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Krav om minimum 3-årig barnefaglig/sykepleier/helse/sosialfaglig/pedagogisk utdanning (universitet/høgskole) eller lignende.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, gjennomført B1 – prøve. Annet språklig kompetanse er positivt.
 • Relevant erfaring og kunnskap er positivt, men opplæring vil bli gitt til nye ansatte.
 • I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.
 • Hero Norge ønsker en personalgruppe som er preget av mangfold, og oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Personer som påberoper seg fortrinnsrett må opplyse om dette i sin søknad.
 • Engasjerte, trygge, og løsningsorienterte medarbeidere, med gode samarbeidsevner.
 • Gyldig førerkort

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Ansettelse i en seriøs flerkulturell bedrift
 • Et uformelt, hyggelig og profesjonelt miljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling
 • Pensjons- og forsikringsordninger.     
 • Lønn etter tariff.

«JOBB MED MENING»

Hero vil bidra til å gjøre en ny framtid mulig. Vi er til stede i Norge, Sverige og Tyskland og våre tjenester omfatter asylmottaksdrift, undervisning og språktjenester. Vi har over 35 års erfaring fra arbeid med asylsøkere og flyktninger. Våre kjerneverdier er åpenhet, likeverd og profesjonalitet. Vi har et flerkulturelt og mangfoldig arbeidsmiljø, og er en av Norges største aktører innen integrerings- og flyktningarbeid. Vi er i kontinuerlig utvikling og vil gjerne ha flere med oss til å utvikle fremtidens tjenester. Les mer

Søknad

Søknadsfrist: 29.03.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Miljøterapeut

Ansettelsesform: Sesong

Heltid/deltid:

Sektor: Privat

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Steinkjer Mottakssenter

Adresse: Håkkagata 4, 7714 Steinkjer, Norge STEINKJER

Hjemmeside:

Hero er en privat virksomhet som tilbyr tjenester rettet mot målgruppene asylsøkere, flyktninger og innvandrere. Vi er en av de største organisasjonene i Norge innenfor vårt fagfelt. Vi etablerte vårt første asylmottak i 1987 og har siden vært en viktig aktør i utviklingen av det norske mottakssystemet.


Som eneste virksomhet i Norge tilbyr vi tjenester helt fra ankomst som asylsøker til Norge, videre gjennom mottaksoppholdet og til integrering i arbeid og utdannelse.

Foruten drift av ulike typer asylmottak og barnehager, leverer vi tolketjenester og ulike kvalifiseringsprogram til nyankomne innvandrere og bosatte flyktninger.