Publisert 01.09.2022

MST-terapeut

Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Barne-, ungdoms og familieetaten har egne enheter som driver med Multisystemisk terapi (MST), som er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom, der ungdommen står i fare for å bli plassert utenfor hjemmet.

MST er en evidensbasert metode utviklet i USA, og implementeringen i Norge ledes av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).

I region Midt- Norge drives det totalt fire MST- team. Et team består av tre-fire terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av teamet. Behandlingen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter, og er godt økonomisk kompensert. Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig veiledning og regelmessige fagseminarer.

Ved vårt MST- team i Levanger har vi ledig fast 100 % stilling som MST- terapeut. Hos oss vil du være en del av et spennende fagmiljø som er opptatt av å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse.

Vi anbefaler at du leser litt om MST på www.nubu.no/mst og www.bufdir.no/mst

Hva vil arbeidsdagen din bestå av?

 • Terapeutisk arbeid etter MSTs behandlingsprinsipper og praksis
 • Koordinere det faglige arbeidet i MST-behandlingen og samarbeide nært med blant annet skole, barnevern og psykisk helsevern
 • Delta i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring
 • Utføre MSTs kvalitetsikringsrutiner
 • Drive informasjonsarbeid om MST

Hvilken bakgrunn har du?

 • Profesjonsstudiet i psykologi eller mastergrad i helse- og sosialfag og erfaring fra terapeutisk arbeid eller bachelor i helse- og sosialfag med minimum to års klinisk videreutdanning.
 • Søkere med ett års videreutdanning og relevant erfaring fra målgruppen vil kunne vurderes.
 • Erfaring fra klinisk eller terapeutisk arbeid med familier og barn/ungdom.
 • Søkere bør ha kjennskap til metodens teoretiske fundament, det vil si systemteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori
 • Videreutdanning eller erfaring fra familieterapi og arbeid med barn og unge med utfordringer i flere systemer er ønskelig
 • God skriftlig framstillingsevne
 • Relevante IKT-kunnskaper

Hvem ser vi etter?

 • Du er ansvarsbevisst med gode samarbeidsevner og flink til å knytte gode behandlingsallianser
 • Du kan arbeide selvstendig, systematisk og strukturert
 • En forutsetning for stillingen er at du har mulighet for, og ønske om, å arbeide fleksibelt med tanke på form, arena og tider
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Hva får du hos oss?

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som stillingskode 0794 psykolog, p.t. kr 563 500 – 677 000 pr. år (ltr. 61-71), stillingskode 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 746 900 – 839 900 pr. år (ltr. 76-80), stillingskode 0795 spesialpsykolog, p.t. kr 626 300 – 701 300 pr. år (ltr. 67-73) eller stillingskode 1173 klinisk sosionom, lønnsramme 18, alt. 9-11, p.t. kr 478 300 – 615 000 pr. år (ltr. 51-66). Lønn og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. Annen utdanningsbakgrunn innplasseres i henhold til statlig lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk for Bufetat. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenetstepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Vi kan også tilby:
  • Grundig opplæring i modellen 
  • Ukentlig veiledning i det kliniske arbeidet
  • Faglig oppfølging og utvikling
  • Konkurransedyktige betingelser med mulighet for å inngå avtale om spesialisering

Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er p.t. lagt til MST Trøndelag nord.
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Ansettelsesprosessen gjøres i samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være inneforstått med at NUBU får innsyn i søknader. Mer informasjon om MST finner du på http://www.nubu.no.

Kontaktinformasjon

MST-veileder Ingemar Bredeli. Tlf:  466 17 635, epost:  ingemar.bredeli@bufetat.no.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse skal tas med ved et eventuelt intervju eller legges ved elektronisk.

Søknad

Søknadsfrist: 09.10.2022

Om stillingen

Stillingstittel: MST-terapeut

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge

Adresse: LEVANGER

Hjemmeside: http://www.bufetat.no/

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Bufetat har egne enheter som driver med multisystemisk terapi (MST)), som er en tidsavgrenset, evidensbasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med ungdom som står i fare for å bli plassert utenfor hjemmet. I region Midt-Norge drives det totalt fire MST-team. Hvert team består av tre (fire) terapeuter og en veileder.