Publisert 16.01.2023

Nattevakt deltid 

Verdal kommune har behov for nattevakter innenfor avdeling rus og psykisk helse Avdelingen er organisert i virksomhetsområdet hjemmetjenesten.. Det er behov for to nattevakter som  for tiden jobber i tidsrommet kl 22 – 06. 

Arbeidsoppgaver

Miljøterapeutisk arbeid med trygging på natt.

Helsehjelp, veiledning og motivasjonsarbeid.

Bidra til å skape trygghet blant brukere og ansatt.

Kvalifikasjoner

Miljøterapeuter; Minimum 3 årig utdanning innen helse og sosialfag eventuelt. pedagogiske fag, gjerne med relevant videreutdanning innen rus og psykiatri.
Miljøarbeidere: Relevant fagutdanning. Gjerne med relevant videreutdanning innenfor rus og psykiatri. 
Assistenter: Erfaring fra arbeid med personer med sammensatte behov.

Ønskelig med erfaring fra psykisk helsearbeid.

God fremstillingsevne på norsk.

Politiattest etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 kreves ved ansettelse. 

Vi legger vekt på lik fordeling mellom menn og kvinner
 
Genuin interesse for målgruppen.

Være fleksibel.

Være stabil og ansvarsbevisst.

God på å skape relasjoner og kommuniserer tydelig.

En positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet.

Kunne jobbe selvstendig og i team. 

En utpreget samarbeidsholdning til kollegaer og andre samarbeidspartnere.

Evne til å håndtere utfordrende og krevende situasjoner.

Evne til å jobbe strukturert og målrettet.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper

Gode kommunikative evner.

Evne til å skape trygghet.

Håndtere utfordrende situasjoner. 

Være fleksibel.

Være stabil og ansvarsbevisst.

En utpreget samarbeidsholdning til brukere og kollegaer.

Vi tilbyr

Turnus med arbeid hver 3. helg
Et spennende fagmiljø i en virksomhet med søkelys på forebygging og tverrfaglig samarbeid. 

En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser. 

Ledere som gir deg utviklingsmuligheter. 

Opplæring og veiledning vil bli gitt.

Lønn etter sentrale og lokale avtaler.

Arbeidstakere ansettes i Verdal kommune på de vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning etter gjeldene avtaler.

Kontaktinformasjon

Reid Henstein, Rådgiver, 92425896, reid.henstein@verdal.kommune.no
Linda Rennemo, Virksomhetsleder, +4793426870, linda.iren.rennemo@verdal.kommune.no
Elisabeth Fossum, Avdelingsleder, 91707395, elisabeth.fossum2@verdal.kommune.no

Arbeidssted

Gamlevegen 4
7650 Verdal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Verdal kommune

Referansenr.:4599940620
Stillingsprosent: 52,59%
Fast
Startdato: 01.03.2023
Søknadsfrist: 05.02.2023

Søknad

Søknadsfrist: 05.02.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Nattevakt deltid 

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Verdal kommune, Rus og psykisk helse

Adresse: Gamlevegen 4 VERDAL

Hjemmeside: http://www.verdal.kommune.no

Fakta om Verdal kommune 

Verdal kommunes visjon er «Sterk fortid – stolt framtid». Våre verdier er «Åpen – Trygg – Modig», og disse verdiene skal særprege både det interne arbeid og møtene med innbyggere og samarbeidspartnere. Kommunen har tre hovedsatsingsområder i kommuneplanen, og som skal bidra til å skape ei stolt og bærekraftig framtid for verdalssamfunnet: 

- Livskraftig, attraktiv og miljøvennlig – i førersetet for grønn omstilling og grønne verdier 

- Inkluderende, raus og mangfoldig – bygd på verdighet, mestring og gode menneskemøter 

- Skapende, kompetent og framtidsrettet – en offensiv drivkraft i Trøndelag  

Verdal kommune er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal er hjemkommunen til landets tredje største industripark – en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere.  

Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over 1,3 milliarder kroner.     

Slik behandler vi søknader
Verdal kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25, slik at vedkommende gis anledning til å vurdere om søknaden likevel opprettholdes. 

Verdal kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, eventuelle funksjonsnedsettelser og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet.