Publisert 11.01.2023

Ny spennende stilling som sykepleier/vernepleier, med særskilt ansvar for arbeidslister

Hjemmetjenesten, avdeling Nord, er lokalisert ved Breidablikktunet omsorgssenter i Levanger kommune. Vi er en stor avdeling med 40 årsverk i turnus, i tillegg til avdelingsleder, fagkoordinator, driftskoordinator og koordinator for Hukommelsesteamet.

Avdeling Nord er i dag organisatorisk plassert i enhet hjemmetjenester. Enhet hjemmetjenester har som overordnet mål å bidra til at hver enkelt tjenestemottaker opplever mestring i egen hverdag. Dette gjøres gjennom å fokusere på den enkelte tjenestemottakers ressurser uavhengig av helse- og livssituasjon. Ved å innarbeide helsefremmende og habiliterende/ rehabiliterende elementer i de tiltak som iverksettes, ønsker vi å bidra til opplevelse av god helse og deltagelse.

Vi søker nå sykepleier/vernepleier i 100% stilling, med arbeid i turnus 18 helger pr. år, ellers er arbeidet fortrinnsvis lagt til dagtid. Vi er på jakt etter deg som ser det som faglig utfordrende og spennende å jobbe i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Du har stor arbeidskapasitet, og trives med en hektisk hverdag hvor du kan variere mellom å jobbe selvstendig og sammen med andre. 

Ved avdeling nord, vil du oppleve utviklende arbeidsoppgaver sammen med faglig dyktige kollegaer. Som arbeidsgiver verdsetter vi dyktige medarbeidere, og vi stiller krav og forventninger som utfordrer ditt potensiale.

Arbeidsoppgaver

Ansvar for drift og utvikling av arbeidslister/arbeidsplanlegging i helseplattformen, utarbeide disse ut fra innbyggers vedtak, hovedmålsetning for design av tjeneste er at; tjenestene skal fremstå som trygge og forutsigbare.

Etter beste evne og med veiledning vil det ligge til grunn en forventning om at arbeidslister og oppgaveportefølje omsettes på en slik måte at den totale mengde arbeidsoppdrag og belastning er fordelt på en hensiktsmessig måte mellom den kompetansen som er satt til å utføre tjenesten samt at vi over tid motvirker vekst i produksjon. Med dette vil det kreves evne til å forstå svingninger i etterspørsel fra publikum og behandle disse på en effektiv måte sammen med dyktige kollegaer.
Det vil oppstå behov for punktvis støtte og skulder til skulderopplæring på avanserte sykepleieroppdrag samt oppfølging ved igangsetting av nyansatte.

Gjennom interne organisasjonsutviklingsprosesser er helse- og omsorgstjenesten stadig under utvikling. Fremtidige endringer må påregnes. 

Kvalifikasjoner

3-årig høyskolefaglig offentlig godkjenning/autorisasjon, som sykepleier eller vernepleier.

Gode datakunnskaper og erfaring fra lignende arbeid vil bli vektlagt.

Det legges til grunn at kandidaten har særlige gode samarbeidsevner, da det relasjonelle arbeidet knyttet til å fremme god ressursutnyttelse på tvers innenfor felles helse også er et prioritert område. Ellers stilles det krav til at søker har stor grad av fleksibilitet og omstilling, slik at andre deler av produksjonen kan ivaretas ved behov.

Det legges vekt på kandidatenes ønske om å være med på å utvikle kunnskapsbaserte tjenester for befolkningen i tråd med kommunens nåværende og fremtidige behov.  
Levanger kommune vektlegger og har spesielt fokus på tjenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringene i tiden fremover.
Aktuelle kandidater må beskrive tidligere erfaring og interesseområder i søknadsbrev.

Personlige egenskaper

Det vil legges vekt på følgende egenskaper:

 • Tverrfaglig fokus
 • Evne til å arbeide i krevende situasjoner i tett samarbeid med andre
 • Fleksibel, endringsvillig, engasjert og løsningsfokusert
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig godt.
 • Gode vurderingsevner
 • Evne til å arbeide kunnskapsbasert
 • Gode samhandlings- og kommunikasjonsevner
 • Førerkort klasse B
 • Nytenkende
 • Effektivitet, ryddighet og interesse for arbeidsoppgavene
 • Personlig skikkethet vil bli vektlagt.   

Vi tilbyr

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.

Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning. Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. 

For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.
Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.

Som hovedregel planlegges årsturnus for alle ansatte med minimum 18/52 søndager/helger i året. Men en (1) av disse helgene planlegges til en periode av året hvor den ansatte avvikler ferie, slik at alle ansatte innvilges minst en (1) helg med ferie.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn m.v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette.   

Kontaktinformasjon

Hilde Granaune Aabakken, Avdelingsleder Avdeling Nord, 95059873
Einar Hindenes, Enhetsleder, 90 63 23 81

Arbeidssted

Staupslia 37
7603 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Levanger kommune

Referansenr.:4596767802
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 02.02.2023

Søknad

Søknadsfrist: 02.02.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Ny spennende stilling som sykepleier/vernepleier, med særskilt ansvar for arbeidslister

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Levanger kommune, Avdeling nord

Adresse: Staupslia 37 LEVANGER

Hjemmeside: http://levanger.kommune.no/Organisasjon/Enheter/Hjemmetjenester/Hjemmetjenester-nord/

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.171 innbyggere (pr. 4.kvartal 2021) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.