Publisert 20.07.2020

Offentlig godkjent sykepleier

Org. nr: – Stillingsident: 4265851379 Presentasjon av stillingen:

T o faste 62,44% stillinger som sykepleier, ledig fra 1. november 2020. Stillingen er i det nye omsorgsbygget i Mosvik. Turnus med arbeid hver tredje helg, dag- aftenstilling.

Omsorgsboligene i Mosvik åpner høsten 2020. Dette er et helt nytt bygg som inneholder 24 boliger for eldre med varierende tjenestebehov. Boligene ligger på plan to og tre. I tillegg planlegges det en utstrakt bruk av arealene i første etasje. Lokalene kan benyttes av frivillige, lag og organisasjoner. De skal også benyttes til dagtilbud for flere grupper hele uka. De nye beboerne vil flytte inn i første halvdel av november 2020.

Inderøy skal bygge nytt helsehus på Straumen, som skal stå klart i 2022. I byggeperioden skal det være et produksjonskjøkken lokalisert i det nye omsorgsbygget i Mosvik.
Inderøy kommune har vedtatt nytt strateginotat våren 2020 for helse og omsorgstjenestene. Vi skal dreie fra omsorgstrapp til mestringstrapp og strategien bygger på et endret fokus og perspektiv fra omsorg til mestring. I all tjenesteproduksjon og i alle møter med bruker skal det vektlegges egenmestring, hverdagsrehabilitering og aktiv omsorg.

Denne strategien bygger på prinsippet om at kommunal tjenesteyting innenfor helse og omsorg, skal ha som hovedmålsetting å bidra til å styrke innbyggernes/ brukernes/ pasientenes evne til lengst mulig å mestre eget liv og helseutfordringer. Vi ønsker å rekruttere dere som har et brennende ønske om å bli med på laget og utvikle omsorgsbygget i Mosvik til en helt unik plass og bo og jobbe

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglig ansvar for behandling og oppfølging av pasienter og pårørende i samarbeid med tjenesteleder
 • Følge rutiner i avdelinga og bidra til forbedringsarbeid
 • Sikre god kommunikasjon og samhandling
 • Bidra til opplæring og faglig veiledning av kollegaer
 • Bidra til å utvikle det nye omsorgsbygget i Mosvik
 • Arbeidsoppgavene i omsorgssenteret innebærer blant annet rehabilitering, oppfølging, veiledning og styrke pasientens/ beboerens evne til lengst mulig å mestre eget liv og helseutfordringer
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne aktører
 • Koordinering av ansvarsgrupper og utarbeiding av individuelle planer
 • Relasjonsarbeid og ressursfokus i vår miljøterapeutiske tilnærming
 • Sikre at brukerne får nødvendig hjelp, brukermedvirkning og kvalitativt gode tjenester i henhold til gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler
 • Medvirkning til systematisk HMS- arbeid og sikring av god dokumentasjon

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon / offentlig godkjenning som sykepleier
 • Arbeidserfaring fra hjemmesykepleie og eller sykehus
 • Mestre IT med fagprogrammer som daglig verktøy for kommunikasjon, informasjon og journal/ dokumentasjon. Digital kompetanse.
 • Det er ønskelig med videreutdanning geriatri eller annen relevant videreutdanning
 • Gode muntlige og skriftlige kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Selvstendighet i faget
 • Gode samarbeidsevner
 • Engasjert og tar initiativ og bidrar til utvikling
 • Personlig egnethet vektlegges ved tilsetting
 • Fleksibilitet i forhold til utførelse av ulike arbeidsoppgaver vektlegges særskilt
 • Faglig dyktig og trygg i rollen
 • Evne til å samarbeide med kollegaer og tverrfaglige team, jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Trives i et miljø med høyt tempo og til tider rask pasientflyt
 • Gode kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Vilje og evne til å lære
 • Være med å skape et godt arbeidsmiljø
 • Vi søker en positiv og kreativ sykepleier som ønsker å videreutvikle tjenesten, med evne til systematisk, målorientert arbeid

Vi tilbyr

 • Faglig spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Høyt faglig nivå på tjenestene
 • Fagdager
 • Hyggelige, dyktige og engasjerte kollegaer
 • God pensjonsordninger
 • Arbeidsplassen er en IA bedrift
 • Godt arbeidsmiljø

Kontaktinformasjon

Jorid Melhus, Enhetsleder hjemmetjenesten, 47696102, jorid.melhus@inderoy.kommune.no

Arbeidssted

Strandhaugvegen 31
7690 Mosvik

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Inderøy kommune

Referansenr.:4265851379
Stillingsprosent: 62,44%
Fast
Startdato: 01.11.2020
Søknadsfrist: 10.08.2020

Søknad

Søknadsfrist: 10.08.2020

Om stillingen

Stillingstittel: Offentlig godkjent sykepleier

Ansettelsesform: Annet

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Ikke oppgitt

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Hjemmetjenesten nye omsorgsbygget i Mosvik, Inderøy kommune

Adresse: Strandhaugvegen 31 MOSVIK

Hjemmeside: