Publisert 06.07.2022

Økonomisjef

Økonomisjef

Stillingen som økonomisjef er svært sentral i videreutviklingen av Helse Nord-Trøndelag. Vi søker deg som har erfaring fra ledelse av komplekse organisasjoner, som tenker strategisk og ser potensialet for bruk av ny kunnskap og nye metoder for å effektivisere driften.

Arbeidsoppgaver

Vi forutsetter at du har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå og ledererfaring fra offentlig eller privat sektor. Du er resultatorientert og har stor gjennomføringsevne. Det er en fordel med kunnskap om utvikling og ledelse i offentlig sektor generelt, og spesielt rammebetingelsene for sektoren og spesialisthelsetjenesten.

Som økonomisjef vil du ha et overordnet ansvar for at foretaket til enhver tid har gode styrings- og rapporteringssystem som sikrer god ressursutnyttelse og drift innenfor vedtatte rammer. Du inngår i et faglig nettverk innenfor helseregionen i Midt-Norge, som gir muligheter til innsikt og påvirkning. Du vil lede en kompetent økonomiavdeling med en seksjon for økonomi- og analyse og en regnskapsseksjon. Avdelingen består av 26 medarbeidere.

Økonomisjefen rapporterer til administrerende direktør og vil være en del av foretaksledelsen. Arbeidssted er sykehusene Levanger og Namsos.
Ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med partner Hans Petter Karlsen, tlf. 93425743 eller rådgiver Bjarne Gundersen, tlf. 91827968 i Habberstad. Administrerende direktør Annamaria Forsmark tlf. 45221006, kan også kontakte

Etter søknadsfrist vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlige selv om de har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Blir dette aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring. Mener du å ha grunnlag for å få søknaden unntatt offentlighet, ber vi deg begrunne dette.

Kontaktinformasjon

Annamaria Forsmark, Administrerende direktør, 45221006
Bjarne Gundersen, Rekrutterer, +4791827968, bjarne.gundersen@habberstad.no
Hans Petter Karlsen, Rekrutterer, +4793425743, hans.petter.karlsen@habberstad.no

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Nord-Trøndelag HF

Referansenr.:4544117165
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 28.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 28.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Økonomisjef

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Helse Nord-Trøndelag HF

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside:

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no