Publisert 02.06.2020

Ønsker du å bidra med din lederkraft til utvikling av NAV Trøndelag?

Org. nr: – Stillingsident: 4246050542 Presentasjon av stillingen:

Vi søker etter en dyktig og erfaren leder for NAV Rådgivningstjeneste Trøndelag. Rådgivningstjenesten er en spesialenhet i NAV med 32 ansatte som er psykologer/psykologspesialister, overleger og rådgivere. Enheten er lokalisert på Steinkjer og består av tre avdelinger; Arbeidsrådgivning, Senter for jobbmestring og IPS, samt Rådgivende overleger. Rådgivningstjenesten har stort fokus på arbeid og veiledningskompetanse, og skal utfylle brukerkompetansen til NAV-kontorene blant annet med medisinsk kompetanse i vurdering av arbeidsevne og ytelser.

Avdelingsdirektør for NAV Rådgivningstjeneste Trøndelag er en sentral lederstilling i NAV Trøndelag og vil by på engasjerende og varierte oppgaver i et faglig sterkt arbeidsmiljø. Vi ser etter deg som aktivt kan bidra inn i ledergruppen og som ser kontorets helhet på tvers av fagområder – til beste for våre brukere. Som leder må du ha god forståelse for NAV sitt samfunnsoppdrag.

Arbeidsoppgaver

Leder skal være med på å dreie NAV i ønsket retning. Leder må

 • omsette mål og strategier til hensiktsmessige handlinger og resultater i egen enhet og skape et godt samarbeid med NAV-kontorene slik at brukers bistandsbehov dekkes
 • styrke kompetanse og mestring i egen enhet og drive forbedring, endring og omstilling
 • bidra til at brukerrettede tjenester gir brukerne økt bevissthet om egne ressurser, mestring av helsemessige utfordringer, økt arbeidshåp og at brukerne setter seg klare oppnåelige mål for å komme i arbeid
 • bidra til at systemrettet tjeneste gir økt kompetanseheving og oppgaveløsning ved NAV-kontorene, samt bidra til å videreutvikle og styrke samarbeid med helsetjenesten
 • budsjett-, personal- og resultatansvar ligger til stillingen. Leder rapporterer til direktør for NAV Trøndelag.

Kvalifikasjoner

 • Universitetsutdanning på masternivå innenfor samfunn og helse, samfunnsfag, pedagogikk eller lignende. Vi ønsker også gjerne tilleggsutdanning innen ledelse. Særlig relevant ledererfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Ledererfaring med personalansvar fra offentlig og/eller privat virksomhet, gjerne med erfaring fra endringsledelse eller organisasjon i omstilling
 • Forståelse av arbeids- og velferdspolitikken i en samfunnsmessig sammenheng
 • Erfaring fra samhandling med de ansattes representanter og kunnskap om forvaltningslov og annet relevant lovverk
 • Kunnskap om balansert målstyring, verdistyring og økonomistyring
 • Kunne dokumentere gjennomføringsevne og evne til å delegere, samt levere de resultater som forventes
 • Gode digitale ferdigheter og interesse for å ta i bruk nye digitale verktøy, og støtte sine medarbeidere på vei mot den digitale hverdagen
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig

Ønskelig med førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper med evne til å motivere andre og sette retning
 • Være en tydelig og god samarbeidspartner internt og eksternt, med evne til å etablere relasjon med medarbeidere og samarbeidsinstanser
 • Inneha et menneskesyn og holdninger som støtter opp under NAV sin visjon og verdier
 • Evne til å tenke analytisk og prioritere ut fra et helhetsperspektiv
 • Evne til å skape et godt arbeidsmiljø og legge til rette for interessante oppgaver til alle medarbeidere i den samlede enhet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Stilling som avdelingsdirektør (kode 1060), i lønnsspenn kr. 679 000 — kr. 934 800,- (ltr. 73-85). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Kontaktinformasjon

Bente Kristine Wold Wigum, Direktør, 906 82 152, bente.wold.wigum@nav.no
May Beate Haugan, Avdelingsdirektør, 472 91 157, may.beate.haugan.nav.no

Arbeidssted

Strandveien 38
7713 Steinkjer

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:NAV

Referansenr.:4246050542
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 07.08.2020

Søknad

Søknadsfrist: 07.08.2020

Om stillingen

Stillingstittel: Ønsker du å bidra med din lederkraft til utvikling av NAV Trøndelag?

Ansettelsesform: Annet

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Ikke oppgitt

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: NAV Rådgivningstjeneste Trøndelag

Adresse: Strandveien 38 STEINKJER

Hjemmeside:

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller "hull i CV" om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

NAVstilling