Publisert 21.09.2022

Overlege anestesi

I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kolleger fra ulike faggrupper rundt deg. Det grunnleggende for vår virksomhet er foretakets verdier: kvalitet, trygghet og respekt. Pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell er sykehusets fire hovedoppgaver.

Sykehuset Levanger er et mellomstort lokalsykehus med akutt- og traumefunksjon med et opptaksområdet på ca. 100 000 innbyggere. Sykehusets størrelse gir varierte og interessante oppgaver, men ikke større enn at det er lett å samarbeide på tvers av fagfelt. Vi har barneavdeling med egen kuvøsepost, og spesialister på de fleste fagområder innen medisin og kirurgi.
Sykehuset har 9 moderne operasjonsstuer, generell intensiv med 7 senger (inkl. luftsmitteisolat), 4 senger for tung overvåking, i tillegg til oppvåkningsenhet med 8 senger.
Sykehuset har også egen seksjon for medisinsk overvåking.

Avdeling for anestesi og intensivmedisin er organisert i Kirurgisk klinikk sammen med avdelingene for akuttmedisin, kirurgi, ortopedi og onkologi. 
Anestesiavdelingen har 14 legestillinger med 7 overleger og 7 LIS.

Arbeidsoppgaver

 • Anestesi av ortopediske, kirurgiske og gynekologiske pasienter, samt tannbehandling og ØNH inngrep
 • Anestesi utenfor operasjon -og intensivavdelingen (elektrokonvertering / MR- undersøkelse)
 • Daglig drift ved Intensiv og ved postoperativ seksjon
 • Bidra i avdelingens undervisningsprogram og undervisning av nye kolleger og medisinstudenter
 • Bidra til å øke kompetansen i avdelingen og holde prosedyrer oppdatert

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege i Norge
 • Spesialist i anestesiologi
 • Minimum 4 års erfaring fra norsk spesialisthelsetjeneste
 • Norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å lede team og å være strukturert og rolig i akutte situasjoner
 • Faglig interessert, motivert og  lærevillig
 • Evne til å jobbe nøyaktig  og  effektivt  med pasientsikkerhet i fokus
 • Faglig skikket og mentalt egnet til å delta i avdelingens vaktordning
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø og dyktige kolleger
 • Muligheter til forskning og/eller relevant videreutdanning
 • Gode muligheter til faglig utvikling via deltagelse på faglig relevant kurs og kongresser

Kontaktinformasjon

Anne Fresvig, Avdelingsoverlege, 74098245, anne.fresvig@hnt.no

Arbeidssted

 

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for kirurgi

Referansenr.:4565583143
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 04.10.2022

Søknad

Søknadsfrist: 04.10.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Overlege anestesi

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Akutt Leger LE, Klinikk for kirurgi, Sykehuset Levanger

Adresse: LEVANGER

Hjemmeside:

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no