Publisert 15.06.2022

Overlege ved Staup helsehus

På Staup helsehus i Levanger kommune har vi nå ledig stilling som overlege.

Staup Helsehus er en moderne institusjon som ble ferdigstilt i 2016. Vi tilbyr tjenester innenfor palliasjon, rehabilitering, avlastning, utredning og behandling. Vi har 44 døgnplasser fordelt på fire avdelinger: Palliasjon, rehabilitering, korttid og skjermet avdeling for personer med langtkommen kognitiv svikt. Kommunen har også sine tre akutte døgnplasser (KAD) her på Staup Helsehus.

Ved helsehuset arbeider i tillegg en lege i 60% stilling, en lege i 20% stilling og to allmennleger i spesialisering i 20% stilling hver. I tillegg deltar kommunens to LIS1 i arbeidet på helsehuset. Det søkes primært etter overlege i 100% stilling.

På Staup helsehus tilbys det også tjenester innenfor merkantil helse, frisklivssentralen, hverdagsrehabiliteringsteam og ergo – og fysioterapiavdeling hjemmetjenesten. Dette innebærer at du vil få muligheten til å være en del av ett større team.

Arbeidsoppgaver

Overlegens arbeidshverdag består av visitt med pasienter, mottak av nye pasienter, utskriving av pasienter, pårørendesamtaler, deltakelse på tverrfaglige møter, prosedyrearbeid, veiledning av LIS1 og ALIS, samt deltakelse i internundervisning.

Arbeidstiden er ordinært dagtid.

Levanger kommune samarbeider om ivaretakelse av KAD-pasienter (kommunale akutt døgnplasser) med Verdal og Frosta kommune. Vaktbelastning på helg rullerer på disse tre kommunene. Per nå hver femte helg.

Staup helsehus har tverrfaglige personalgrupper hvor ulike yrkesgrupper samarbeider for å kunne tilby våre pasienter kunnskapsbaserte, gode tjenester. På helsehuset samarbeider lege med fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, studenter, assistenter, avdelingsledere, enhetsleder, koordinator for legetjenester, fagutviklere og service- og informasjonsmedarbeidere.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Vi søker hovedsakelig etter lege som er spesialist innenfor geriatri eller allmennmedisin.
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • Godkjent politiattest

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter en lege som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, med stort engasjement for sykehjemsmedisin.
 • Motivasjon, personlig egnethet til pasientbehandling og evne til samarbeid i team vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og aktiv arbeidsplass med store muligheter for påvirkning og utvikling.
 • Et godt faglig og tverrfaglig kollegium med engasjerte kollegaer.
 • En arbeidsplass som legger vekt på kvalitetsutviklende arbeid.
 • Tilrettelegging for fagutvikling og kursaktivitet.
 • Lønn etter kommunal lønnsstige for kommunalt ansatte leger.

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.
Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning. Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden.
For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges, jf. lov om helsepersonell §20A.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette.

Kontaktinformasjon

Merete Folmoe Rønningen, Enhetsleder, 99167148
Åse Gran, Koordinator for legetjenesten, 47690896, aase.gran@levanger.kommune.no

Arbeidssted

Kirkegata 1
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Levanger kommune

Referansenr.:4535670212
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 24.07.2022

Søknad

Søknadsfrist: 24.07.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Overlege ved Staup helsehus

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Levanger kommune, Legetjeneste

Adresse: Kirkegata 1 LEVANGER

Hjemmeside:

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.171 innbyggere (pr. 4.kvartal 2021) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.