Publisert 27.06.2022

Pastor i 60% fast stilling, Levanger Frikirke

Hvem er vi

Vi er en flergenerasjonsmenighet med 125 medlemmer som ønsker å ta dåpsopplæringsansvaret på alvor. Vårt kirkebygg ligger i Levanger sentrum og har store og hensiktsmessige lokaler for en rekke aktiviteter. Vi feiret 100 årsjubileum i 2019, og har siden 2013 hatt kvinnelig pastor, som nå går av for aldersgrensen. Menighetens øverste organ er menighetsmøtet og årets tema er <<Tro, virksom i kjærlighet>>. Levanger gir deg tilgang til det meste du kan ønske deg av mangfold innen kirke, natur og kultur — samt et rikt studietilbud og godt oppvekstmiljø.

Hva du har som vi trenger

Det er en fordel om du har utdannelse og erfaring innen teologi, menighetsarbeid, barne- og ungdomsarbeid, forkynnelse og sjelesorg. Som menighet har vi har stor tro på en pastortjeneste som er basert på kombinasjonen naturgaver og nådegaver. Vi er mao. fleksible mht. stillingens innhold i forhold til din kompetanse. Holdninger, potensiale og personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Som kollega er du samfunnsengasjert, tar ansvar, viser initiativ og har sterk gjennomføringskraft. I tillegg er du en lagspiller som er samarbeidsorientert, ser den enkelte, bygger nettverk, tenker helthetlig, deler kunnskap og planlegger strategisk, men er åpen for at Gud kan ha andre planer.

Hva mer kan vi tilby deg

Deltakelse i et likeverdig lederteam — kvinner og menn som utgjør eldsterådet.

Lønns- og arbeidsvilkår følger de gjeldende bestemmelser i regulativet til Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Pastoren er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds ord og kirkens bekjennelse. Ansettelse forutsetter menighetsmøtets godkjennelse.

Søknader behandles fortløpende.

Alle forespørsler blir behandlet som konfidensiell inntil annet er avtalt.

Nærmere informasjon om stillingen: Torbjørn Nordvoll, 915 728 66

Søknad sendes til: levanger@frikirken.no

Hjemmesider: levangerfrikirke.no, frikirken.no + facebook

Søknad

Søknadsfrist: Snarest

Om stillingen

Stillingstittel: Pastor i 60% fast stilling, Levanger Frikirke

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Privat

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Den Evangelisk Lutherske Frikirke Levanger Menighet

Adresse: Kirkegata 45B LEVANGER

Hjemmeside: https://www.levangerfrikirke.no

Vi er en flergenerasjonsmenighet med 125 medlemmer som ønsker å ta dåpsopplæringsansvaret på alvor. Vårt kirkebygg ligger i Levanger sentrum og har store og hensiktsmessige lokaler for en rekke aktiviteter. Vi feiret 100 årsjubileum i 2019, og har siden 2013 hatt kvinnelig pastor, som nå går av for aldersgrensen. Menighetens øverste organ er menighetsmøtet og årets tema er <<Tro, virksom i kjærlighet>>. Levanger gir deg tilgang til det meste du kan ønske deg av mangfold innen kirke, natur og kultur -- samt et rikt studietilbud og godt oppvekstmiljø.