Publisert 30.06.2022

Politistasjonssjef/Tjenesteenhetsleder

Ved Trøndelag politidistrikt er det ledig et vikariat med varighet inntil juni 2024 som politistasjonssjef og tjenesteenhetsleder ved Fosen politistasjonsdistrikt.

Politistasjonsdistriktet er en av tre tjenesteenheter i Geografisk driftsenhet Værnes/Trondheim/Fosen. Tjenesteenheten betjener tre kommuner og har tjenestested i alle kommunene, hhv. Ørland, Indre Fosen og Åfjord. Tjenesteenheten består av ca. 32 medarbeidere og er organisert i to seksjoner, Forebyggende og patrulje og Etterforsking.

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for planmessig polititjeneste innenfor alle tjenesteområdene med høy kvalitet og som er kunnskapsstyrt
 • Ansvar for å operasjonalisere forebygging som hovedstrategi i tjenesteenheten
 • Ivareta tjenesteproduksjonen og sørge for god samhandling med kommunene og andre lokale aktører innenfor tjenesteenhetens område
 • Utvikle ønsket kultur gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap
 • Budsjett, resultat og personalansvar delegert fra driftsenhetsleder

Kvalifikasjoner

 • Fullført og bestått Politi(høg)skole
 • Minimum 30 studiepoeng fra ledelsesfag fra universitet/høgskole
 • Minimum 3 års erfaring med personalledelse (lederstilling med personalansvar)
 • Erfaring fra å lede andre ledere
 • Bred politifaglig erfaring

Ønsket:

 • Erfaring fra å lede endrings- og utviklingsprosesser

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG, jfr. sikkerhetsloven.

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

 

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • Endrings- og utviklingsorientert
 • Godt helhetlig blikk og evne til strategisk og langsiktig arbeid
 • Medarbeiderorientert og med evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Samfunnsorientert og forståelse for enhetens rolle i samfunnsoppdraget

 

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier.  Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som politiinspektør (sko 0290),  per tiden fra kr 790 100 – 864 500 brutto per år (ltr. 78-81)
 • For stillingen gjelder "Særavtale om uregulert arbeidstid for enkelt ledere i politietaten". Særavtalen godtgjøres med et årlig tillegg per tiden kr. 49 600
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Søknad og CV sendes elektronisk via link på denne siden. relevante vitnemål og attester vedlegges søknaden

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Arve Nordtvedt, 73899388

Arbeidssted

 Brekstad

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trøndelag politidistrikt

Referansenr.:4537846809
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 21.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 21.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Politistasjonssjef/Tjenesteenhetsleder

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Fosen politistasjonsdistrikt, Geografisk driftsenhet Trondheim/Værnes/Fosen, Trøndelag politidistrikt

Adresse: STEINKJER

Hjemmeside: www.politiet.no

Trøndelag politidistrikt dekker fylket Trøndelag, samt Bindal kommune i Nordland og strekker seg over 39 kommuner  med et folketall på 470 000. Trøndelag politidistrikt er i overkant av 1100 ansatte og politimesteren og hans administrasjon har hovedsete i Trondheim sentrum - politihuset.