Publisert 22.06.2022

Postdoktor i samisk kulturforskning

Om stillingen 

Ved Nord universitet, fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU), er det ledig en 100 % åremålsstilling som postdoktor innenfor sørsamisk historie, språk, kultur og samfunn fra 01.01.2023.

Stillingen er ledig for en periode på to år.

Formålet med stillingen er å styrke institusjonens forskning knyttet til det sørsamiske fagfeltet og gi forskere med doktorgrad anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Den som ansettes, vil være knyttet til samisk forskningsgruppe og NFR-prosjektet South Sami memory culture. The dynamics of indigenous and nation-state identities. Dette prosjektet har som overordnet mål å analysere hvordan sørsamisk identitet og kollektive minnekultur er konstruert over tid gjennom møtet mellom majoritetssamfunnets assimilasjonspolitikk og sørsamiske motstandsstrategier. Et sentralt aspekt i studien er å undersøke hvordan disse prosessene er erfart og oppfattet på individnivå, og hvordan dette har påvirket kollektive prosesser innad i det sørsamiske samfunnet. Prosjektet skal analysere hvordan en sørsamisk minnekultur har utviklet seg i prosessen med å konservere, revitalisere og kommunisere en sørsamisk identitet. Det er også et mål å bygge bro mellom minnekultur som teoretisk felt og urfolksstudier for å utvikle verktøy for kunnskap og kultur, språk og samfunn. Postdoktor-stillingen er knyttet til arbeidspakke 1 i NFR-prosjektet og har forskningsspørsmål knyttet til assimilering gjennom skolevesenet, språktap og språkbevaring, og kulturrevitalisering gjennom institusjonsbygging.

Som postdoktor vil du inngå i faggruppen innunder Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag og blir knyttet til samisk forskningsgruppe. Det tas forbehold om endring av faggruppe på grunn av eventuelle endringer i organiseringen ved fakultetet. Samisk forskningsgruppe er tverrfaglig og forenes i arbeid med språklige, kulturelle, historiske og didaktiske problemstillinger knyttet til samiske forhold og urbefolkningsspørsmål.

Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

Stillingen har kontorsted i Levanger.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Doktorgrad innen relevant fagområde
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i et skandinavisk språk og engelsk
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig
 • Serviceinnstilt, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Erfaring med bruk av relevante IKT-verktøy

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Forskningsarbeidets plan, kvalitet og relevans
 • Søkernes publikasjoner og faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektperioden
 • Søkernes motivasjon for å søke stillingen
 • Personlig egnethet
 • Gode samarbeidsevner og evne til å videreutvikle og spre kunnskap
 • Kjennskap til sørsamisk eller et annet samisk språk er en fordel og vil bli tillagt vekt

Prosjektskisse

 • Søkere skal utarbeide en plan for prosjektperioden (4-5) sider. En slik plan skal inneholde:
 • Teoretisk rammeverk
 • Metodisk rammeverk
 • Konkrete planer for gjennomføring av forskningsarbeidet
 • Plan for publisering og formidling av forskningsarbeidet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, kode 1352 postdoktor – NOK kr. 553.500 – 604.400.- ltr 60 -65. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 21.08.2022.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor, masterutdanning, doktorgrad og relevante attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 5 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • En prosjektskisse med plan for forskningsarbeidet på 4-5 sider må legges ved søknaden. Prosjektskissen må inneholde en beskrivelse av forskningside og plan for framdrift for de ulike delene av forskningsarbeidet og en publiseringsplan
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 •  Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Søkerne vil bli vurdert av en intern sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Referanse: 30146989

Søknad

Søknadsfrist: 21.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Postdoktor i samisk kulturforskning

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Nord universitet

Adresse: Postboks 93 LEVANGER

Hjemmeside: http://www.nord.no/no

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.