Publisert 04.06.2020

Prosjektleder

Org. nr: 974 556 502 Stillingsident: 4246897929 Presentasjon av stillingen:
Vi har ledig en prosjektlederstilling som innebærer stor grad av planlegging, fra overordnet gjennomføring av prosjektet til detaljplanlegging.
Prosjektleder får ansvar for å planlegge, organisere og prosjekter innen vann og avløpsanlegg.

Prosjektleder har en viktig rolle, og skal sørge for effektiv og positiv samhandling mellom byggherre, offentlige myndigheter, egne brukergrupper, entreprenører, leverandører og øvrige parter involvert i prosjektet.
Enheten har stor aktivitet og kommunen søker en person som trives i et hektisk miljø.
Stillingen er underlagt fagansvarlig for utvikling/prosjekt.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av prosjektering og utbygging av kommunale vann og avløpsanlegg.
 • Økonomisk oppfølging av utbyggingsprosjektene.
 • Overordna byggelederansvar for anleggene.
 • Delta i innhenting av anbud og kontraktsforhandlinger.
 • Kan bli aktuelt med vaktordning.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på universitets-/høyskolenivå — siv.ing./ ing., (kommunalteknikk) og/eller annen relevant utdanning.
 • Kjennskap til utbygging av kommunal infrastruktur.
 • Erfaring i ledelse, økonomioppfølging og etterkalkulering av prosjekter.
 • Erfaring fra kontraktsarbeid.

Personlige egenskaper

 • Orientering både mot prosess og resultater.
 • Utnytte kommunens ressurser/kompetanse innenfor fagområdet.
 • Evne til å kommunisere med involverte/berørte parter i utbyggingsprosjektene.
 • Fokus på framdrift og god på tilbakerapportering til politisk og administrativt nivå Evne og vilje til effektiv ressursutnyttelse og økonomistyring.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og
gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.

Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning.

Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden.

For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at
tilfredsstillende politiattest framlegges.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker
har bedt om å få sitt navn m.v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som
ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel
om dette.

Kontaktinformasjon

Bjørn Sandvik, Fagansvarlig, 99231420, bsn@levanger.kommune.no
Håvard Heistad, Enhetsleder, 91639277

Arbeidssted

Håkon den godesgt. 30
7600 Levanger

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Levanger kommune

Referansenr.:4246897929
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 15.08.2020

Søknad

Søknadsfrist: 15.08.2020

Om stillingen

Stillingstittel: Prosjektleder

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Tekniske tjenester, vann og avløp

Adresse: Håkon den godesgt. 30 LEVANGER

Hjemmeside:

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.238 innbyggere (pr. 1.kvartal 2019) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.