Publisert 18.09.2022

Prosjektleder

Vil du bli vår nye prosjektleder?

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen med utearealer. Helse Nord-Trøndelag`s bygningsmasse utgjør til sammen 100 000 m² fordelt på sykehusbygg, distriktspsykiatriske senter og personalboliger.
Vi har som mål å forvalte, drifte og utvikle Helseforetakets bygninger og yte service som legger til rette for god pasientbehandling.
Avdelingen er organisert i fem seksjoner med ansvar for: Forvaltning, utvikling, bygningsmessig drift og renhold.   
Eiendomsavdelingen er ISO sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015. Avdelingen er godkjent lærebedrift, har medarbeidere med høy faglig kvalitet og et godt arbeidsmiljø.

Vi har 2 ledige stiller som prosjektleder med arbeidssted Levanger og Namsos.

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:

Prosjekt- og byggeledelse for større og mindre byggeprosjekter i Helse Nord-Trøndelag.

 • Lede og sørge for god samhandling i bruker- og medvirkningsprosesser
 • Lede – og koordinere prosjektorganisasjon i planleggings- og byggeprosessen
 • Lede planleggings- og byggemøter
 • Ivareta byggherreansvaret gjennom alle faser av byggeprosjektene
 • Følge opp byggeprosjekter i forhold til kvalitet, økonomi, fremdrift og HMS/SHA
 • Rådgiver for helseforetaket i bygningstekniske spørsmål.
 • Bidra til utvikling og forbedring av systemer og rutiner (maler, prosedyrer, sjekklister etc.). Være en pådriver for bruk av digitale verktøy.

Kvalifikasjoner

 • Det søkes en person med relevant høyere utdanning på bachelor- og masternivå, fortrinnsvis byggfag eller teknisk kompetanse. 
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. 
 • Ønskelig med prosjektledererfaring, enten fra entreprenør- og/eller rådgiverbransjen eller som byggherre.
 • Gode datakunnskaper, inneha ferdigheter og interesse som trengs for å ta i bruk digitale verktøy.

Vi ser etter deg som:

 • Er faglig engasjert, liker utfordringer og tar initiativ til å jobbe frem forbedringer og gode løsninger
 • Er beslutningsdyktig og har høy grad av gjennomføringsevne
 • Har evne til å se helhet og har god prosessforståelse
 • Har god økonomisk forståelse
 • Er strukturert, initiativrik, resultat og serviceorientert
 • Har gode samarbeidsevner, og evner til å dele kunnskap med andre
 • Kommuniserer godt og tydelig, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en samfunnsnyttig jobb
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode påvirkningsmuligheter på egen arbeidshverdag
 • Lønn i henhold til avtale.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og
  ulykkesforsikring.

Kontaktinformasjon

Kirsti Sundfær Stubbe, Eiendomssjef , 74098528/95041138
Hilde Monica Røstad , Fagansvarlig for byggeprosjekt/prosjektleder, 74098152/91123415

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for intern service

Referansenr.:4551835189
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 09.10.2022

Søknad

Søknadsfrist: 09.10.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Prosjektleder

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Eiendomsavdelingen, Helse Nord-Trøndelag 

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: HNT

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no