Publisert 16.06.2020

Psykiatrisk sykepleier, allmenn psykiatrisk poliklinikk. Steinkjer.

Org. nr: – Stillingsident: 4249388562 Presentasjon av stillingen:

Klinikk for psykisk helsevern og rus, gir et bredt allmenn psykiatrisk tilbud til befolkningen og et høyspesialisert psykiatrisk tilbud med regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser.

Seksjon allmenn poliklinikk Levanger, tilbyr et behandlingstilbud til personer over 18 år. Poliklinikken Levanger, er delt i to arbeidssteder. Utlyst stilling, tilhører for tiden Steinkjer. Poliklinikken består av tverrfaglig kompetanse hos ansatte, med flere spesialister og godt etablert fagmiljø.

Poliklinikken gir et behandlingstilbud til personer med angst, affektive lidelser, ADHD og personlighetsforstyrrelser. Vi jobber etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer for utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Behandlingen planlegges i samråd med pasienten og tilpasses i forhold til aktuell lidelse.

Arbeidsoppgaver

Ansvar for behandling og oppfølging av pasienter i poliklinikk, i henhold til lovverk og prosedyrer. Journalføring og dokumentansvar i henhold til gjeldende lover. Tverrfaglig arbeid.

Kvalifikasjoner

Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Klinisk erfaring med behandling av allmenpsykiatriske lidelser. Kognitiv utdanning er en fordel. Ha erfaring med selvstendig arbeid med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. Inneha veiledningskompetanse og erfaring med veiledning. Kjenne til og bruke utredningsverktøy for diagnostisering er ønskelig.

Personlige egenskaper

Evnen til å jobbe selvstendig og ta beslutninger i team. Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

Lønn i henhold til gjeldende overenskomster. Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

God introduksjon og opplæring i stillingen som behandler i poliklinikk.

Godt arbeidsmiljø med gode lokaliteter.

Dagarbeid med fri på helg og høytid.

Tiltredelse 01.01.21 eller etter nærmere avtale

Kontaktinformasjon

Linda Rennemo, Seksjonsleder, 93426870, linda.iren.rennemo@hnt.no
Karin Wang Holmen, Avdelingsleder, 74098630, KarinWang.Holmen@hnt.no

Arbeidssted

Høvdingveien 10
7725 Steinkjer

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for psykisk helsevern og rus

Referansenr.:4249388562
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 16.08.2020

Søknad

Søknadsfrist: 16.08.2020

Om stillingen

Stillingstittel: Psykiatrisk sykepleier, allmenn psykiatrisk poliklinikk. Steinkjer.

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Klinikk for psykisk helsevern og rus

Adresse: Høvdingveien 10 STEINKJER

Hjemmeside:

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Trøndelags største og viktigste organisasjoner. Vi har 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket. Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no