Publisert 03.07.2020

Psykiatrisk sykepleier/sykepleier/vernepleier

Org. nr: – Stillingsident: 4260169662 Presentasjon av stillingen:

Det utlyses 2 faste stillinger på 67,5 % og som miljøterapeut på natt med utvidede oppgaver som sykepleier/vernepleier i akuttpsykiatrisk sengepost. Stillingen innebærer nattarbeid med arbeid hver 3. helg.
Seksjon akutt er en lukket akuttpsykiatrisk sengepost i Klinikk for psykisk helsevern og rus. Akuttposten ligger ved Sykehuset Levanger. Seksjonen har øyeblikkelig hjelp-ansvar for pasienter i opptaksområdet, og tar også imot pasienter til tvungent psykisk helsevern. Ved seksjonen får man mulighet til å hjelpe pasienter med alvorlige psykiske lidelser og mennesker i kriser.
Ansettelse i stillingen kan åpne opp for følgestillinger, slik at de som er interessert i følgestillinger oppfordres til å søke og oppgi dette i søknaden.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes har, sammen med pasientansvarlig behandler (PAB) og pasienten, ansvar
for å bidra til den enkelte pasients utredning og behandling fra innkomst til
utskriving. Dette innebærer miljøterapeutiske intervensjoner, å
bistå med gjennomføring av utredningsverktøy, gjøre psykiatriske og
somatiske observasjoner og bistå med generell drift av sengeposten.
Stillingen innebærer i tillegg at man som ansvarsvakt, kan få delegert seksjonsleders myndighet når det gjelder personalutnyttelse og pasientflyt på natt.

Kvalifikasjoner

Psykiatrisk sykepleier/vernepleier er ønskelig.
Sykepleier/vernepleier kan vurderes.
Bør ha erfaring med miljøterapi.
Erfaring med akuttpsykiatri er ønskelig.
Det er viktig med en kjønnsbalanse hos ansatte i turnusstillinger ved akuttposten, og menn oppfordres til å søke.
Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

Det er ønskelig med en faglig engasjert person med evne til tverrfaglig samarbeid.
Viktige personlige egenskaper er evne til å ha oversikt, være fleksibel, se løsninger og kunne ta beslutninger.
Da akuttposten har kort liggetid, er evne til å skape relasjoner raskt en viktig egenskap.
Verbal og fysisk utagering er en påregnelig del av jobben. Erfaring med dette er ønskelig.
Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.
Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
Det oppfordres til å opplyse om en behersker fremmedspråk i søknaden.

Vi tilbyr

Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.

Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Kontaktinformasjon

Jostein Paul Årøen Lein, Seksjonsleder, 74098600

Arbeidssted

Kirkegt. 1
7600 Levanger

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for psykisk helsevern og rus

Referansenr.:4260169662
Stillingsprosent: 67,5%
Fast
Startdato: 31.08.2020
Søknadsfrist: 16.08.2020

Søknad

Søknadsfrist: 16.08.2020

Om stillingen

Stillingstittel: Psykiatrisk sykepleier/sykepleier/vernepleier

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegt. 1 LEVANGER

Hjemmeside:

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Trøndelags største og viktigste organisasjoner. Vi har 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket. Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no