Publisert 07.11.2022

Psykiatrisk sykepleier/sykepleier

 • Det utlyses 1 fast stilling på 50 % natt som miljøterapeut med oppgaver som psykiatrisk sykepleier/sykepleier i allmenn psykiatrisk sengepost. Stillingen som lyses ut innebærer jobbing på helg innenfor stillingens størrelse (3.hver helg)   
 • Seksjon Allmenn døgn tilbyr utredning, inkludert diagnostikk og behandling av affektive lidelser, angstlidelser og personlighetsforstyrrelser.
 • Seksjonen har 10 sengeplasser.
 • Sengeposten har i senere år utviklet seg til å ha en mer subakutt funksjon med tett samarbeid med akuttposten, men tar også imot elektive innleggelser.
 • Vi praktiserer kognitiv miljøterapi.

     

Arbeidsoppgaver

 • Ta del i den daglige driften og det miljøterapeutiske arbeidet ved døgnavdelingen.
 • Observere pasientens symptomer/funksjonsevne og ressurser.
 • Være en aktiv deltager i pasientens behandlingsforløp.
 • Gi omsorg/behandling i et tverrfaglig samarbeid.
 • Ha ansvar for medikamenthåndtering.
 • Samarbeide med kollegaer og ledelsen med fokus på forbedring av tjenesten.
 • Bidra til å sikre forsvarlige pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk.
 • Faglig utvikling, deltakelse på kurs og fagdager.
 • Den som blir ansatt må påberegne å bistå samt ta vakter ved seksjon akutt ved behov.
 • Stillingen innebærer arbeid 3.hver helg innenfor stillingens størrelse.

Kvalifikasjoner

 • Psykiatrisk sykepleier/sykepleier med godkjent autorisasjon.
 • Erfaring fra psykiatri og miljøterapeutisk arbeid vil vektlegges høyt.
 • Ønskelig med erfaring fra pasientgruppen. 
 • Kunnskap om/erfaring med kognitiv miljøterapi.  
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder.
 • Vaksinert for covid-19 og følge vaksinasjonsprogrammet til Helse Nord-Trøndelag. 

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta selvstendig ansvar.
 • Respektfull holdning til pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og arbeidskollegaer .
 • Arbeide godt i team.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Være helsemessig i stand til å gå inn i krevende fysiske situasjoner.
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.
 • Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
 • Menn oppfordres til å søke.

Vi tilbyr

 • Jobb i et spennende fagfelt
 • Engasjerte medarbeidere
 • Høyt fokus på pasientsikkerhet  
 • Lønn  i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Kontaktinformasjon

Ole Jegtvolden, Seksjonsleder, 74098603

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for psykisk helsevern og rus

Referansenr.:4583713217
Stillingsprosent: 50%
Fast
Startdato: 23.01.2023
Søknadsfrist: 09.12.2022

Søknad

Søknadsfrist: 09.12.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Psykiatrisk sykepleier/sykepleier

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Seksjon allmenn, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: http://www.helse-midt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no