Publisert 08.07.2020

Psykolog/Psykologspesialist

Org. nr: – Stillingsident: 4262538997 Presentasjon av stillingen:

Klinikk for kvinne, barn og familie (KBF) er sammensatt av ulike avdelinger som innen sitt spesialfelt skal gi tilbud om utredning, behandling, pleie og omsorg til kvinner, barn, unge og deres familie. Organiseringen skal medføre at det er enkelt å gi et helhetlig tilbud til pasientgruppen. Avdelingene i KBF er Barne- og habiliteringsavdelingen, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Gynekologi- og fødeavdeling ved Sykehuset Levanger og Gynekologi- og fødeavdeling ved Sykehuset Namsos.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Det er fire seksjoner i avdelingen; poliklinikk i Namsos, og sengepost ungdom, familieseksjon og poliklinikk i Levanger.

Poliklinikken Levanger tilbyr utredning og behandling til barn med psykiske lidelser. Behandlingsarbeid gjennom veiledning til foreldre og samarbeid med 1.linjetjenesten, barnehage, skole, PPT og barnevern er en viktig del av virksomheten.

BUP poliklinikk Levanger er organisert i 2 aldersmessige team på Levanger og ett geografisk team på Stjørdal. En av stillingene er tilknyttet teamet på Stjørdal. Seksjonen er tverrfaglig sammensatt, med klinisk sosionom, klinisk barnevernspedagog, spesialist i klinisk pedagogikk, psykolog/psykologspesialist, barnepsykiater/lege og sykepleier. Poliklinikken har fokus på kvalitet i arbeidet, fag- og kompetanseutvikling og samarbeid med 1. linjetjenesten. Avdelingen har organisert fagteam ift spesifikke pasientgrupper. Fagteamene er viktige bidragsytere til kompetanseutvikling i avdelingen. Det vil gis rom for fagutvikling i fellesskap med andre psykologer og øvrige medarbeidere. Vi tilrettelegger for spesialiseringsløp.

Det pågår doktorgradsarbeid i avdelingen
Seksjonsleder har det overordnet administrative, faglige og personalmessige ansvaret for seksjonen.

Arbeidsoppgaver

Barnepsykiatrisk utredning og behandling i tverrfaglige team
Ivareta behandlingsansvar i pasientsaker, herunder kvalitetssikre utredning, diagnostikk, behandlingsplanlegging og avslutning
Bidra til fagutvikling
Samarbeid med øvrige seksjoner ved helseforetaket
Samarbeid med kommunehelsetjenesten

Kvalifikasjoner

Psykolog/ psykologspesialist
Erfaring fra utredning- behandlingsarbeid med barn og unge.

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.
Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

Evne til å skape gode relasjoner
Gode samarbeidsevner
Evne til selvstendig og strukturert arbeid
Vi vil vektlegge personlig egnethet.

Vi tilbyr

Lønn i henhold til gjeldende overenskomster. Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekrutterer personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktinformasjon

Bine Kristoffersen, Konst. avdelingsleder, 74098050

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Nord-Trøndelag HF

Referansenr.:4262538997
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.09.2020
Søknadsfrist: 20.08.2020

Søknad

Søknadsfrist: 20.08.2020

Om stillingen

Stillingstittel: Psykolog/Psykologspesialist

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: BUP, Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside:

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Trøndelags største og viktigste organisasjoner. Vi har 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket. Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no