Publisert 31.07.2020

Psykolog/psykologspesialist

Org. nr: – Stillingsident: 4269037568 Presentasjon av stillingen:

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) er en del av Klinikk for kvinne, barn og familie, og har kontorsteder ved sykehuset Levanger og sykehuset Namsos, med felles ledelse. Målgruppen er barn og unge, 0 — 18 år, med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser, med behov for tverrfaglige habiliteringstjenester på spesialistnivå.

Vi har ledig stilling:

Psykolog/Psykologspesialist:
Tjenestested Sykehuset Levanger

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen, bes opplyse om det i søknaden.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekrutterer personer med innvandrerbakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • HABU’s arbeidet består i utredning, diagnostikk, behandling og veiledning/opplæring og oppfølging. Det legges vekt på ambulant virksomhet, og nært samarbeid med kommunalt tjenesteapparat. Det er på barns og unges hverdagsarenaer at tjenesteapparatet best kan legge til rette for optimale utviklingsmuligheter.
 • Ansatte i HABU er organisert i tverrfaglige team, og samarbeider med andre aktuelle avdelinger i klinikken og i helseforetaket. Dette legges spesielt vekt på samarbeid med Barne-og ungdomsposten, BUP, Habiliteringstjenesten for voksne, blant andre, da mange i vår målgruppe har behov for tjenester fra flere fagspesialiteter.
 • Tilsatte må være forberedt på å måtte gå inn i alle deler av tjenesten.
 • Uavhengig av tjenestested, kan den tilsatte måtte løse oppgaver knyttet til det andre sykehuset i definert omfang.

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist/psykolog
 • Erfaring fra klinisk arbeid med barn og unge er en fordel.
 • Det er ønskelig med erfaring fra habiliteringsarbeid

Personlige egenskaper

 • Må kunne samarbeide med mange tjenesteytere, både internt i helseforetaket, og på andre nivåer i tjenestetilbudet.
 • Det stilles krav både til evne til tverrfaglig samarbeid, og selvstendighet.
 • Man må være motivert for mange faglige spennende utfordringer i habiliteringsarbeidet, sammen med dyktige, erfarne og hyggelige kollegaer.
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster. Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Kontaktinformasjon

Anita Hoff, Seksjonsleder, (+47) 74098302

Arbeidssted

Kirkegt. 2
7600 Levanger

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for kvinne, barn og familie

Referansenr.:4269037568
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Søknadsfrist: 23.08.2020

Søknad

Søknadsfrist: 23.08.2020

Om stillingen

Stillingstittel: Psykolog/psykologspesialist

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegt. 2 LEVANGER

Hjemmeside:

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Trøndelags største og viktigste organisasjoner med 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket. Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no