Publisert 23.10.2022

Psykolog

 

Spennende stillinger ved Unicare Coperio i Levanger eller Steinkjer!

Ønsker du høy grad av fleksibilitet, men også et solid fagmiljø?
Vi søker engasjert psykolog til faste stillinger i hel eller deltid innen psykiskhelse, barn – ung & voksen.

Du er faglig interessert og trygg, fremoverlent og ønsker å bidra til å utvikle senteret videre i tråd med våre strategier, visjoner og verdier. 

Det tverrfaglige teamet er en engasjert gjeng med bla. psykiater, psykologspesialister, psykologer, psykiatrisk sykepleier, spesialpedagoger, leger, fysioterapeuter, sosionom, atferdsanalytikere med flere. I tillegg vil du ha tilgang til våre fagnettverket innenfor Unicare som sammen arbeider på tvers av Unicare sine sentre med faglig utvikling. 

Arbeidssted vil være ved Unicare Coperio, Levanger eller Steinkjer, men det vil også være aktuelt med enkeltdager på vårt kontor på Stjørdal. Hovedkontoret er lokalisert i Trondheim og man vil derfor også være tett knyttet til de faglige nettverkene der. Unicare Coperio har også avdeling i Molde.

Senteret har avtale med Helse – Midt Norge RHF om polikliniske tjenester innenfor barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri, poliklinisk rehabilitering innen CFS/ME og kroniske muskel- og bløtdelssmerter i tillegg til bedrifts- og privatkunder. 

Dersom du skulle ha spørsmål om stillingen, ikke nøl med å ta kontakt. 
Søkere blir vurdert fortløpende.
Stillingen kan kombineres med annen stilling og/eller digitalt tilbud. 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid.
 • Gjennomføre inntaks- og oppfølgingskonsultasjoner og med pasienter.
 • Delta i tverrfaglige kartleggingssamtaler og møter.
 • Gi helhetlig behandling, oppfølging og sikring av tiltak i samarbeid med tverrfaglig team og pasienten.
 • Gjennomføre utredning og behandling for relevante pasientgrupper.
 • Delta og gjennomføre internundervisning for ansatte og pasienter.
 • Bidra til å videreutvikle det faglige tilbudet. Ved behov vil arbeidsoppgaver opp mot øvrige enheter i Unicare kunne forekomme.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog.
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig på norsk.
 • Generell datakompetanse.
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse.

Personlige egenskaper

 • Du liker å arbeide tett opp mot pasienter og pårørende i deres prosess. 
 • Du verdsetter tverrfaglig samarbeid og både lytter og bidrar med egne perspektiv.
 • Du er faglig kompetent og trygg i rollen som spesialist.
 • Du er villig til å dele av din kunnskap og samtidig lære av andre om de metodikker som benyttes ved Unicare Coperio.
 • Du er sosial, innovativ og selvstendig.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Et svært solid faglig fellesskap, med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Dekning av spesialisering der dette er aktuelt og ønskelig.
 • Veiledning og tett oppfølging fra svært kompetente spesialister.
 • En spennende arbeidshverdag i et fremoverlent miljø med fokus på utvikling og pasientenes prosesser.
 • Anledning til å være med å videreutvikle et spennende fagmiljø.
 • Deltakelse i team med takhøyde og tydelige målsetninger.
 • God pensjonsordning og konkurransedyktige betingelse.
 • Gratis treningstilbud ved Unicare Aktiv Online.

Kontaktinformasjon

Torben Stiles Jenssen, Daglig leder, 97154914
Hanne Geving, Avdelingsleder, 41666140, hanne.geving@unicare.no

Arbeidssted

Håkon den Godes gate 4
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Unicare Coperio

Referansenr.:4578146386
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 22.11.2022

Søknad

Søknadsfrist: 19.12.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Psykolog

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Privat

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Unicare Coperio

Adresse: Håkon den Godes gate 4 LEVANGER

Hjemmeside: http://www.coperio.no

Unicare Coperio er lokalisert i Trondheim, Stjørdal, Levanger og Molde. 
Vi tilbyr tjenester inne tre områder:
• Spesialiserte dagrehabiliteringstjenester for pasienter med kroniske smertetilstander og kronisk utmattelse som CFS/ME.
• Poliklinisk utredning og behandling for voksne pasienter med psykiske lidelser og/eller utviklingsforstyrrelser.
• Poliklinisk utreding og behandling av barn- og unge med utviklingsforstyrrelser og/eller psykiske lidelser.

Unicare Coperio arbeider på oppdrag fra Helse Midt-Norge, store og små bedrifter, studentsamskipnader og offentlige organisasjoner. Vi tilbyr også tjenester via videoløsninger for pasienter som har lengre reisevei.

 

Unicare  
Unicare er privat leverandør av spesialisthelsetjenester innen rehabilitering og psykisk helse.  
På vegne av offentlige oppdragsgivere leverer vi i tillegg BPA, dag og heldøgns bo- og omsorgstjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming samt for mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer til kommunehelsetjenesten.  
Vi arbeider målrettet for at alle våre medarbeidere skal trives på arbeidsplassen og få mulighet til å utvikle seg. Du vil være en del av vårt kompetansehus med 1800 engasjerte, kompetente og respektfulle kolleger. Unicare er en aktiv pådriver i forsknings- og utviklingsprosjekter. Vi tar samfunnsansvar ved å jobbe systematisk med å tilby helsetjenester, redusere negativ miljøpåvirkning, og vi representerer mangfoldet i samfunnet. 
Vårt hovedkontor ligger i Oslo ved Helsfyr. 
Vi har enheter i Halden, Moss/Jeløy, Oslo, Asker sentrum, Rykkinn i Bærum, Hof i Holmestrand, Hole, Hønefoss, Hokksund, Østre og Vestre Toten, Søndre Land/Landåsbygda, Molde, Røros, Hasselvika i Indre Fosen, Trondheim, Stjørdal og Levanger. 
Husk personvern når du søker stilling. Vi ber aldri om BankID og lignende sensitive data ved søknader til oss