Publisert 11.07.2022

Psykologspesialist / Psykolog og Psykiatrisk sykepleier

Er DU interessert i en spennende jobb i Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern og rus/ avhengighet (SANKS)?

Da oppfordrer vi deg til å søke stilling hos oss!

Vi har ledige stillinger i sør-samiske områder med lokalisering henholdsvis på Røros og Snåsa:

 • 1 x 100% fast stilling for Psykiatrisk sykepleier (Røros)
 • 1 x 100% fast stilling for Psykologspesialist/ Psykolog (Snåsa)

Om du ikke bor på Røros eller Snåsa kan vi tilby hjemmekontor etter avtale👍

Nasjonalt team gir tilbud om utredning og/eller behandling innen psykisk helsevern i lys av kulturell –  og kontekstuell forståelse. Nasjonalt team og SANKS etterstreber og jobbe systematisk med selvmordsforebyggende arbeid. Vi har kompetanse på samisk kultur, samfunnsforhold og språk. Vi har et spesielt fokus på samer bosatt utenfor midt Finnmark. Vi tilbyr helsehjelp i nord -, lule -, og sørsamisk områdene, samt Oslo.  Vi har et godt faglig og kollegialt miljø i Nasjonalt team, med gode faglige utviklingsmuligheter

I tillegg til våre kontorer på Røros og Snåsa har vi kontorsteder i Karasjok, Tromsø, Hamarøy, og Oslo.

Nasjonalt team er en del av Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) – Psykisk helse og avhengighet – som ellers består av 6 andre enheter lokalisert i Karasjok: Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten, Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Døgnenhet psykisk helse og avhengighet. SANKS preges av høyt faglig nivå, og har fokus på å yte tjenester av høy kvalitet.

Nasjonalt team er organisatorisk innplassert under Sámi Klinihkka – en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen somatikk, rus og psykisk helse. I tillegg har vi FoU med egne tjenester som FoU-styret, forskning og formidling, lærings- og mestringstjenester, og tolketjenesten. 

Vi ønsker deg velkommen til oss🤝

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostiske vurderinger og utredninger for å kunne tilrettelegge behandlingstiltak
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Bidra til publisering av forskningsartikler
 • Delta i utviklingsoppgaver knyttet til klinisk bruk av lyd/bilde i pasientbehandling
 • Nært samarbeid med kommunehelsetjenesten og annen spesialisthelsetjeneste
 • Arbeid i flerkulturelt miljø
 • Samarbeid internt med andre faggrupper

Kvalifikasjoner

 • For stillingen som Psykolog/ – spesialist kreves Norsk godkjenning som psykolog eventuelt spesialistutdanning
 • For stillingen som Psykiatrisk sykepleier kreves det autorisasjon som sykepleier samt videreutdanningen innen psykiatri
 • Vilje og interesse for målrettet tverrfaglig samarbeid i et flerkulturelt område
 • Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk
  språk og kultur
 • Ved lik kompetanse vil søker med samisk språk- og kulturkompetanse bli foretrukket
 • Evne til å arbeide selvstendig, ta initiativ og være målbevisst og kreativ
 • Veilednings- og undervisningserfaring
 • Erfaring fra arbeid med psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten anses som viktig

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Strukturert
 • Fleksibel
 • Evne til å jobbe under press
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheter for hjemmekontor etter avtale
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid                  
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

Generell informasjon
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 
 
Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Kontaktinformasjon

Christina Øvregård, Enhetsleder, 93022358, Christina.Ovregard@Finnmarkssykehuset.no

Arbeidssted

Stallbakksvingen 2
7760 Snåsa

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Finnmarkssykehuset HF

Referansenr.:4545020728
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 28.11.2022
Søknadsfrist: 23.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 23.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Psykologspesialist / Psykolog og Psykiatrisk sykepleier

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Enhet Nasjonalt team SÁNAG/SANKS, Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF

Adresse: Stallbakksvingen 2 SNÅSA

Hjemmeside: https://finnmarkssykehuset.no/

Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, som alle har tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus. I tillegg sørger Klinikk Prehospitale tjenester for AMK, bil-, båt- og luftambulansetjenesten i Finnmark. Med et fokus på god kvalitativ pasientbehandling så jobber vi for å være nær pasienten. Mange av oss reiser for å behandle pasientene der de bor. Vi søker de tøffe og fleksible fagfolkene. Det er små avdelinger som betyr at du får mer ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver. Her betyr du mer!

Les mer her.