Publisert 15.09.2022

Psykologspesialist/psykolog

Har du lyst til å jobbe i et tverrfaglig og innovativt arbeidsmiljø? 

Spennende stilling som psykolog/psykologspesialist ledig i Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. 
Avd. For fysikalsk medisin og rehabilitering jobber kunnskapsbasert med utgangspunkt i pasientens livssituasjon og mål. 
Pasienter som har eller står i fare for å få begrensninger i funksjonsevne skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, livskvalitet, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. 

Arbeidsoppgaver

 

Psykolog/psykologspesialist vil i hovedsak ha sine arbeidsoppgaver i tverrfaglig poliklinikk for arbeidsrettet rehabilitering. Målgruppen her er mennesker med muskel/skjelettplager som er sykmeldt, eller som er i ferd med å falle ut av arbeidslivet. Her jobber man tett tverrfaglig med legespesialist i fysikalsk medisin, sosionom, fysioterapeut og saksbehandler der formålet er å kartlegge årsaker til redusert arbeidsevne, og foreslå tiltak. Psykolog kan også gi individuell oppfølging ved behov. 

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering har gitt tverrfaglig tilbud om poliklinisk arbeidsrettet rehabilitering siden 2007. Det er utviklet en kultur og struktur for tverrfaglig samarbeid som også inkluderer NAV og fastlege. Det benyttes digitale konsultasjoner der det er hensiktsmessig.  

Andre arbeidsoppgaver vil være knyttet til øvrig poliklinisk virksomhet og sengepost:  

Kartlegging  
Støttesamtaler  
Veiledning og/eller rådgiving til andre yrkesgrupper.  
Deltakelse i mestringsgruppetilbud 

 

Kvalifikasjoner

  • Profesjonsstudiet i psykologi. 
  • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner i norsk både muntlig og skriftlig. 
  • Det er ønskelig med erfaring fra arbeidsrettet rehabilitering 

Personlige egenskaper

  • Interesse for fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering
  • Vilje og evne til å jobbe tett tverrfaglig og på tvers av avdelinger
  • Vilje og evne til å bidra til fagutvikling
  • Vilje og  evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

  • Vi tilbyr et arbeidsmiljø hvor man anerkjenner og bruker hverandres kompetanse.
  • Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver.
  • Sykehuset er av en slik størrelse at det gir god oversikt og gir derfor et godt utgangspunkt for samarbeid på tvers av avdelinger, klinikker og fagområder.

Kontaktinformasjon

Kristin Eggen, Avdelingsleder, 74098084

Arbeidssted

7600 

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for medisin og rehabilitering

Referansenr.:4558860166
Stillingsprosent: 60%
Fast
Startdato: 03.10.2022
Søknadsfrist: 02.10.2022

Søknad

Søknadsfrist: 02.10.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Psykologspesialist/psykolog

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Avd for fysikalsk medisin og rehabilitering, Klinikk for Medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger

Adresse: LEVANGER

Hjemmeside: HNT, Sykehuset Levanger

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no