Publisert 03.01.2023

Psykologspesialist/psykolog

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) er en del av Klinikk for kvinne, barn og familie, og har kontorsteder ved sykehuset Levanger og sykehuset Namsos, med felles ledelse. Målgruppen er barn og unge, 0 – 18 år, med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser, med behov for tverrfaglige habiliteringstjenester på spesialistnivå.

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen, bes opplyse om det i søknaden.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekrutterer personer med innvandrerbakgrunn.

Du må være vaksinert for Covid 19 og følge vaksinasjonsprogrammet for Helse Nord-Trøndelag

Arbeidsoppgaver

 • HABU’s arbeidet består i utredning, diagnostikk, behandling og veiledning/opplæring/oppfølging.
 • Det legges vekt på ambulant virksomhet, og nært samarbeid med kommunalt tjenesteapparat. Det er på barns og unges hverdagsarenaer at tjenesteapparatet best kan legge til rette for optimale utviklingsmuligheter.
 • Ansatte i HABU er organisert i tverrfaglige team, og samarbeider med andre aktuelle avdelinger i klinikken og i helseforetaket. Dette legges spesielt vekt på samarbeid med Barne-og ungdomsposten, BUP, Habiliteringstjenesten for voksne, blant andre, da mange i vår målgruppe har behov for tjenester fra flere fagspesialiteter.
 • Uavhengig av tjenestested, kan den tilsatte måtte løse oppgaver knyttet til det andre sykehuset i definert omfang.

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist/psykolog
 • Erfaring fra klinisk arbeid med barn og unge er en fordel.
 • Det er ønskelig med erfaring fra habiliteringsarbeid

Personlige egenskaper

 • Må kunne samarbeide med mange tjenesteytere, både internt i helseforetaket, og på andre nivåer i tjenestetilbudet.
 • Det stilles krav både til evne til tverrfaglig samarbeid, og selvstendighet.
 • Man må være motivert for mange faglige spennende utfordringer i habiliteringsarbeidet, sammen med dyktige, erfarne og hyggelige kollegaer.
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster. Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Kontaktinformasjon

Anita Hoff, Seksjonsleder, (+47) 74098302

Arbeidssted

Kirkegt. 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for kvinne, barn og familie

Referansenr.:4601584929
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 06.02.2023

Søknad

Søknadsfrist: 06.02.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Psykologspesialist/psykolog

Ansettelsesform:

Heltid/deltid: Heltid

Sektor:

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegt. 2 LEVANGER

Hjemmeside: http://www.helse-midt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no