Publisert 13.11.2022

Psykologspesialist

Ønsker du å jobbe med Familieterapeutisk tilnærming til barn og unges psykiske
vansker? Løp og Søk! Ved Familieseksjonen, BUP Levanger er det ledig

100% fast stilling for Psykologspesialist!

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge
i alderen 0-18 år, med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

BUP HNT ønsker ansatte med gode samarbeidsevner både innad i seksjonene og utenfor BUP. Du bør ha ferdigheter og forståelse for egen rolle
i møte med pasienter og samarbeidspartnere, der man finner fleksible og
kreative løsninger i samarbeid med kollegaer. Vi har høyt fokus på
pasientforløp og kvalitetssikring.
BUP HNT er tverrfaglig sammensatt – vi trives med det og opplever det som faglig utviklende. Vi er kliniske sosionomer, kliniske
barnevernspedagoger, spesialister i klinisk pedagogikk,
psykologer/psykologspesialister, barnepsykiater/leger og sykepleiere.  Vi
har fokus på læring, et anerkjennende arbeidsmiljø og at vi er ett lag. Vi
etterstreber kvalitet i arbeidet, pågående fag- og kompetanseutvikling og godt
samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Avdelingen har organisert fagteam og spesialiserte tilbud for spesifikke tilstandsbilder og pasientgrupper. Fagteamene er viktige
bidragsytere til kompetanseutvikling i avdelingen. Vi
tilrettelegger for spesialiseringsløp og doktorgradsarbeid i avdelingen.

Seksjonsleder har det overordnet administrative, faglige og personalmessige
ansvaret for seksjonen.

100% fast stilling ved Familieseksjonen.
Stillingen er tilknyttet Familieteamet som er organisert i Familieseksjonen sammen med Sped- og småbarnsteam og Familieambulatoriet. Seksjonen har særlig ansvar for utredning og behandling til
familier hvor barnets psykiske vansker henger sammen med utfordringer i
familien. Seksjonen er tverrfaglig sammensatt, og har fokus på
integrering av moderne utviklingspsykologi, familieterapi og systemisk praksis.
Seksjonen tilstreber en transparent behandlingsfilosofi.

I tillegg til direkte pasientkontakt har psykologspesialister diagnostisk ansvar og ansvar for å bestemme hovedretningen i behandlingstiltakene.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av sammensatte vansker som er knyttet til familie og nettverk
 • Samarbeid med, og veiledning til kommunale instanser
 • Samarbeid med andre enheter i avdelingen
 • Samspillsveiledning
 • Journalføring etter gjeldende lovverk
 • Psykologfaglig ansvar for utrednings- og behandlingsplaner
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling
 • I samarbeid med øvrig personell; vurdering, utredning og individuell behandling

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter spesialist i klinisk psykologi med fordypning klinisk barne- og ungdomspsykologi
 • Spesialist med annen fordypning kan også komme i betraktning
 • Det er en fordel med familieterapeutisk erfaring

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibel holdning
 • God norsk fremstilling, skriftlig og muntlig
 • Stort engasjement for barn og unges psykiske helse
 • Ønske om å bidra til et godt og engasjert arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Å være en del av en ettertraktet tjeneste og et miljø med høy faglig integritetet variert sett med arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom familieterapi og utviklingspsykologi
 • Et tverrfaglig miljø
 • Et miljø som er opptatt av at alle skal trives på jobb
 • Pendleravtale og mulighet for hjemmekontor ved lang reisevei
 • Konkurransedyktig lønn
 • Faste profesjonsmøter
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

 

Kontaktinformasjon

Anne Vikan, Seksjonsleder, 41470503

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for kvinne, barn og familie

Referansenr.:4583166234
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 05.01.2023

Søknad

Søknadsfrist: 29.01.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Psykologspesialist

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Familieseksjonen, Klinikk for kvinne, barn og familie, Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: http://www.helse-midt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no