Publisert 15.09.2022

Rådgiver

Steinkjer kommune har som ambisjon å være utstillingsvindu for norsk landbruk. Steinkjer kommune i hjertet av Inntrøndelagsregionen er en av landets største landbrukskommuner. Regionen har tydelige fortrinn i videreutvikling av landbruk og bioøkonomi gjennom kombinasjonen av sterke fagmiljøer og ei framoverlent og innovativ landbruksnæring med gode naturgitte ressurser.

I teknisk etat enhet Landbruk, er det fra 1. januar 2023 til 31.12.2023 ledig 100 % vikariat som rådgiver ved landbruksenheten.  

Arbeidsoppgaver

  • Forvaltning av årlig produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd 
  • Saksbehandling av søknad om SMIL-tilskudd, nydyrking og velferdsordninger
  • Samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunale og statlige myndigheter
  • Andre forvaltnings- og utviklingsoppgaver
  • Rådgivning og veiledning innenfor nevnte oppgaver 

Kvalifikasjoner

Du må ha høyere landbruksutdanning på bachelor- eller masternivå. Det vil også legges vekt på annen relevant utdanning, samt annen arbeidserfaring innen landbrukssektoren. 

Personlige egenskaper

  • Ha relevant erfaringsbakgrunn, gjerne innen offentlig forvaltning
  • Kan arbeide selvstendig, er strukturert, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner
  • Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne
  • Er innstilt på å gi kommunens innbyggere god service  

Vi tilbyr

Lønnsplassering vil gjenspeile utdanning og yrkeserfaring. Lønn etter avtale.  Ansettelse skjer på kommunale vilkår. Med pensjonsopptjening i KLP.
Vi tilbyr en spennende jobb i et spennende arbeidsmiljø. Ansettelsesforhold i Steinkjer kommune med enhetsleder landbruk som nærmeste leder, med kontorsted i Steinkjer rådhus.

Kontaktinformasjon

Okkenhaug, Åsa Sakshaug, Landbrukssjef, 90722387, asa.sakshaug.okkenhaug@steinkjer.kommune.no

Arbeidssted

Kongens Gate 39
7713 Steinkjer

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Steinkjer Kommune

Referansenr.:4564806632
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Startdato: 01.01.2023
Sluttdato: 31.12.2023
Søknadsfrist: 10.10.2022

Søknad

Søknadsfrist: 10.10.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Rådgiver

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Enhet landbruk, Steinkjer Kommune

Adresse: Kongens Gate 39 STEINKJER

Hjemmeside:

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger innerst i Trondheimsfjorden 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Steinkjer har ca. 25.000 innbyggere, og ligger 2 timer med bil fra Trondheim og rundt 1 time og 40 minutter til flyplassen på Værnes.

Det er togforbindelse både nord og sørover med Nordlandsbanen som passerer gjennom Steinkjer.

Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv. Vi har helsehus med bl.a. legevakt og Distrikts Medisinsk Senter for Inn-Trøndelag.

Her er et godt aktivitets-, kultur- og idrettsmiljø med blant annet skimuligheter sommer som vinter. På Guldbergaunet idrettspark finner du både håndball, fotball og friidrettsbane både inne og ute, samt videregående utdanning med satsing på toppidrett.

Muligheter for gode tur- og aktivitetsopplevelser i skog, fjell og ved sjø for alle aldersgrupper.

Årlig er det mange kulturarrangementer i Steinkjer, som Steinkjerfestivalen, Hilmarfestivalen samt mange andre musikk og kulturbegivenheter. Vi har kino og kulturhus, samt kulturskole.

Kommunes motto er «åpen, lys og glad», med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. Vi har sterkt satsing på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.