Publisert 19.06.2022

Rådgiver bibliotekutvikling

Arbeidsoppgaver

Trøndelag fylkesbibliotek har 13 medarbeidere, lokalisert i Steinkjer og Trondheim. Fylkesbiblioteket arbeider for at innbyggerne skal ha tilgang til gode folke- og skolebibliotek, med et relevant litteratur- og informasjonstilbud og som fine arenaer og møteplasser – fysisk og digitalt. Vi søker nå en medarbeider som kan sette i gang, og drive, godt arbeid på et fagfelt i stadig endring. Fast arbeidssted vil være Steinkjer, men noen arbeidsdager i Trondheim må påregnes.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker primært en medarbeider med høyere utdanning innen bibliotekfag, men vil og vurdere søkere med annen relevant utdanning innen litteratur, informasjon og formidling.
Kunnskap om og erfaring fra kompetansebygging, om å initiere og drive prosesser og prosjekt og om å bygge opp og bidra i nettverk internt og eksternt er verdifullt i stillingen. Erfaring fra fylkes – folke- og, eller skolebibliotek er en fordel.

Vi ønsker oss en medarbeider som trives med å arbeide sammen med andre – både på fylkesbiblioteket og med medarbeidere ved andre seksjoner i fylkeskommunen. Eksternt – med bibliotekene i Trøndelag og nasjonalt, og med andre samarbeidspartnere. For best mulige bibliotek forventer vi at vår nye medarbeider ser fagområdet i sammenheng med øvrig samfunnsutvikling, og brenner for at biblioteket skal kunne bidra til trivsel, læring og mestring for den enkelte, til toleranse og forståelse mennesker i mellom. God kommunikasjon og kunnskapsdeling, internt og eksternt, er en viktig forutsetning for et godt arbeid.

Vi tilbyr

Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov, reglement og avtaler. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Kontaktinformasjon

Hildegunn Hestnes, Seksjonsleder Trøndelag fylkesbibliotek, +4791621298, hilhe@trondelagfylke.no

Arbeidssted

 

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trøndelag fylkeskommune

Referansenr.:4537851509
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 04.07.2022

Søknad

Søknadsfrist: 04.07.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Rådgiver bibliotekutvikling

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Fylkesbiblioteket, administrasjon (614001), Trøndelag fylkeskommune

Adresse: STEINKJER

Hjemmeside: https://www.trondelagfylke.no/

Vår visjon er "Vi skaper historie".

Vi lever etter verdiene Åpen og nysgjerrig i holdning og Modig og ansvarlig i handling.

Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene våre er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største veieiere.