Publisert 06.09.2022

Rådgiver – fagkoordinator barnebidrag

NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer har ansvar for behandling av foreldrepenger, barnebidrag, barnetrygd og pensjon. Enheten består av ca 100 ansatte fordelt på 5 avdelinger og behandler saker for store deler av landet. Enheten flyttet i juni 2021 inn i nye og moderne kontorlokaler i sentrum av Steinkjer.
Fagkoordinator Barnebidrag skal håndtere regelverksspørsmål, drive opplæring og yte faglig støtte til saksbehandlere og ledere i daglig arbeid i egen enhet. I tillegg skal fagkoordinator bidra i kvalitetsforbedringsarbeidet i fagnettverket, samt drive saksbehandling på fagområdet. Fagkoordinator skal fange opp kompetansebehov og kvalitetssvikt, og bidra til at kontroller og tiltak iverksettes. Fagkoordinator deltar i fagnettverket på tvers av enhetene i NAV Familie- og pensjonsytelser på sitt fagområde.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder i stillingen:
· håndtere regelverksspørsmål
· bidra til å avdekke ulik praksis
· yte faglig støtte til saksbehandlere og ledere, bidra i risikoarbeid
· drive/sikre opplæring, bidra til faglig selvstendighet hos saksbehandlere
· løfte problemstillinger man ikke kan avgjøre i egen enhet
· bidra til å fange opp kompetansebehov og kvalitetssvikt gjennom styrt kontrollarbeid
· bidra til at tiltak iverksettes både i og på tvers av enheter
· formidle nytt fagstoff
· bidra til å utvikle felles opplæringsmateriell
· samhandle med ledelsen om gjennomføring av fagmøter lokalt
· bidra til å videreutvikle regelverket
· delta i eventuelle arbeidsgrupper
· bistå i pressesaker, høringer og utredninger .
· saksbehandling 

Kvalifikasjoner

Krav/ønsker til stillingen:

Du må ha:
·       Minimum 3-årig høyskole- eller universitetsutdanning.
        Særlig relevant ytelsesfaglig og forvaltningsrettslig arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
·       God kompetanse på IKT verktøy
·       God forvaltningsmessig kompetanse
·       God kommunikasjonsevne på norsk, både skriftlig og muntlig
·       God kompetanse på saksbehandling 

 

Ønskede kvalifikasjoner:
·       Ha god kjennskap til relevante fagsystemer
·       God ytelsesfaglig kompetanse
·       Erfaring med å håndtere regelverksspørsmål
·       Er dyktig på faglig veiledning, både mot kolleger og ledere
·       Erfaring med å følge opp og kvalitetssikre at retningslinjer og rutiner følges
·       Erfaring fra presentasjon for mindre og større forsamlinger

 

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper:
·       Strukturert, selvstendig og fleksibel
·       Være et positivt forbilde og god til å motivere andre
·       Bidrar til helhetstenkning og samarbeid
·       Klarer å kombinere faglig veiledning og egen saksbehandling

Vi tilbyr

Mulighet til å være med å påvirke utviklingen av fagområdet
Nye og flotte kontorlokaler.
Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor.
Et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige kolleger.
Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
Gode pensjons-, forsikrings og velferdsordninger.
Stillingen avlønnes som rådgiver i stillingskode rådgiver 1434 med lønnsspenn 526.100 –  604.400 kroner (Lønnstrinn 57-65)

Kontaktinformasjon

Paul Martin Bruvold, Avdelingsdirektør, 95974245, paul.martin.bruvold.@nav.no

Arbeidssted

Ogndalsvegen 2
7713 Steinkjer

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:NAV

Referansenr.:4560633416
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 30.09.2022

Søknad

Søknadsfrist: 30.09.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Rådgiver – fagkoordinator barnebidrag

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer

Adresse: Ogndalsvegen 2 STEINKJER

Hjemmeside:

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 22 000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en til å søke jobb hos oss. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no.

NAVstilling