Publisert 21.06.2022

Rådgiver Internasjonalisering

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver Internasjonalisering for snarlig tiltredelse.

Stillingen som Rådgiver Internasjonalisering er tilknyttet administrasjonen og vil samarbeide med både administrativt- og vitenskapelige ansatte.

Arbeidet vil blant annet omfatte en gjennomgang, revisjon og utvikling av eksisterende internasjonale forsknings- og utvekslingsavtaler, søke og vurdere nye avtalepartnere ved relevante internasjonale universitet og høgskoler. Stillingen innebærer også administrativ støtte til fakultetets fagmiljø innen internasjonalt arbeid, og veiledning av studenter og ansatte i spørsmål rundt studentutveksling og internasjonalisering.

Stillingen vil rapportere til teamleder for studieadministrasjon. Noe reisevirksomhet må påberegnes.

Stillingen har kontorsted Bodø, Levanger eller Namsos, men vil innebære oppgaver ved alle fakultets studiesteder. Du bes oppgi hvilket arbeidssted du ønsker.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Administrativt ansvarlig for fakultetets internasjonaliseringsarbeid
 • Utvikle fakultetets internasjonaliseringsarbeid
 • Samarbeid med fagmiljøene om internasjonalisering i forskning og utveksling av studenter
 • Andre oppgaver tilknyttet internasjonaliseringsarbeidet ved fakultet
 • Ansvar for utreisende studenter: Semester/praksisutveksling – utenlandsopphold for våre Ph.d. studenter/ansattutveksling, behandle søknader om Erasmus og ansattestipend

Det kan bli aktuelt med endringer i ansvars- og arbeidsområder som følge av fremtidige endringer ved fakultetet og Nord universitet.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det legges videre vekt på følgende

 • Erfaring fra offentlig forvaltning og kjennskap til universitets- og høgskolesektoren samt fakultetets utdanninger 
 • Kjennskap til og interesse for helsevitenskap
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Evne til å prioritere, koordinere, planlegge og organisere ulike oppgaver i et hektisk miljø
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Være engasjert og initiativrik og ha evne til å motivere
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet til stillingen vil bli tillagt stor vekt, samt at personen som tilsettes er serviceinnstilt og løsningsorientert.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver – ltr. 59 – 65, NOK 534 400 – 594 300 pr år.
Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. 
Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknadsfrist 13.07.2022.

Søknad m/CV sendes elektronisk. Kopi av vitnemål og attester samt evt. øvrig dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30084288 

Søknad

Søknadsfrist: 13.07.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Rådgiver Internasjonalisering

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Nord universitet

Adresse: Postboks 1490 BODØ

Hjemmeside: http://www.nord.no/no

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2200 studenter og 240 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH