Publisert 23.06.2020

Rådgiver kompetanse

Org. nr: – Stillingsident: 4257229406 Presentasjon av stillingen:
Har du interesse for arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov for kompetanse? Har du samfunnsvitenskapelig bakgrunn og trives med å arbeide med statistikk, analyser og kommunikasjon? Motiveres du av å arbeide på tvers av sektorer og forvaltningsnivå? Da kan du være den vi ser etter.

Vi søker en rådgiver som, sammen med flere, skal videreutvikle og følge opp kompetansestrategi for Trøndelag. I tillegg vil noen av oppgavene være knyttet til tilbudsutvikling i de videregående skolene. Stillingen er knyttet til avdeling for Utdanning i Trøndelag fylkeskommune, men kompetansearbeidet skjer på tvers av flere avdelinger og sammen med mange aktører i hele Trøndelag.

Kompetansestrategi for Trøndelag, med tilhørende handlingsprogram, er et verktøy som viser retning, og som skal samordne kompetanseutviklingen i fylket. Den vil være et grunnlag for tett og forpliktende samhandling mellom arbeidsliv, offentlig sektor og utdanningsaktørene. Grunnlaget for arbeidet er kunnskapsgrunnlag om tilbud- og etterspørsel etter kompetanse og arbeidskraft. Kommunikasjon av kunnskapsgrunnlaget er en forutsetning for videre kompetanspolitisk arbeid.

Det er etablert et forpliktende samarbeid om kompetanse i Trøndelag, Kompetanseforum Trøndelag. Fylkeskommunen tilrettelegger dette arbeidet gjennom sekretariat og statistikkutvalg. Rådgiver kompetanse vil delta i arbeidet sammen med sekretariat og statistikkutvalg.

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver både internt i seksjonen, på tvers av seksjoner
 • Oppgaver i samarbeid med relevante kompetanseaktører i Trøndelag
 • Delta i sekretariatet og statistikkutvalget for kompetanseforum Trøndelag
 • Følge opp arbeidet med kompetansestrategi og handlingsprogram
 • Være med å utvikle partnerskap / kompetanseforum på fylkesnivå og i regionene
 • Samhandle internt og mellom arbeidsliv, offentlig sektor og utdanningsaktører
 • Bidra til å holde statistikk og kunnskapsgrunnlag oppdatert
 • Kommunikasjon, spesielt innen sosiale medier
 • Delta i strategi- og utviklingsprosesser
 • Saksbehandle politiske saker og følge opp vedtak

Kvalifikasjoner/Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad
 • Relevant samfunnsvitenskapelig bakgrunn/utdanning
 • Analytisk kompetanse, gjerne knyttet til kompetansebehov i arbeids- og næringsliv
 • Digital kompetanse, sosiale medier/kommunikativ kompetanse
 • Erfaring fra strategi- og tverrfaglig utviklingsarbeid / erfaring med å jobbe tverrfaglig
 • Kunnskap om regionens næringsliv og utdanningsaktører

Personlige egenskaper

 • Analytisk
 • Har gode kommunikative evner (sosiale medier)
 • Interesse for utdanning — og arbeidsliv
 • Motiverende og engasjert nettverksbygger
 • Løsningsorientert og initiativrik
 • Systematisk og strukturert
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Interessant stilling med bredt kontaktnett
 • Engasjerte og kunnskapsrike kolleger
 • Arbeidssted: Steinkjer
 • Spennende utviklingsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Kontaktinformasjon

Lisbeth Gederaas, seksjonsleder, 90757576

Arbeidssted

Seilmakergata 2
7725 Steinkjer

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trøndelag fylkeskommune

Referansenr.:4257229406
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 09.08.2020

Søknad

Søknadsfrist: 09.08.2020

Om stillingen

Stillingstittel: Rådgiver kompetanse

Ansettelsesform: Annet

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Ikke oppgitt

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Avdeling for utdanning (311001), Trøndelag fylkeskommune

Adresse: Seilmakergata 2 STEINKJER

Hjemmeside:

Vår visjon er « Vi skaper historie ». Vi lever etter verdiene : Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.