Publisert 05.07.2022

Rådgiver/seniorrådgiver arealforvaltning

Om stillingen

Dette er en 100% fast stilling. Stillingens arbeidsoppgaver vil først og fremst være å gi uttalelser til kommuneplaner og samfunnsplaner, samt behandling av innkomne reguleringsplaner, dispensasjoner mm. Andre oppgaver innen lov-  og arealforvaltning kan også være aktuell for stillingen.  

Generell veiledning av kommunene og andre aktuelle aktører vil også være en del av porteføljen. I tillegg gi bistand til kommunene i deres arbeid for å utvikle landbruksnæringa. Ivaretakelse av landbrukets ressursgrunnlag, spesielt jordvernet, er en av flere viktige oppgaver. Det vil være aktuelt å samarbeide med andre avdelinger hos Statsforvalteren, samt samhandling med andre aktuelle organisasjoner knyttet til landbruket. 

Andre mulige arbeidsoppgaver er bla.:

 • Kontakt med landbruksnæringas organisasjoner, samt forvaltnings- og kompetansemiljøene 
 • Samarbeidsprosjekter med andre aktuelle organisasjoner
 • Analyse- og strategiarbeid
 • Utviklings- og informasjonsarbeid for å fremme nyskaping og utvikling innen landbruket

Stillingen vil ha oppmøtested Steinkjer eller Trondheim. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Høyere landbruksutdanning med vekt på kunnskap om og erfaring fra arbeid med plan- og plansaker fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) eller tilsvarende organisasjoner
 • Erfaring fra arbeid med saksområdene/arbeidsområdene som ligger til stillingen

Kjennskap til offentlig forvaltning vil være en fordel. 

Relevant erfaring kan oppfylle manglende utdanning. 

  Ved vurdering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

  • Høy arbeidskapasitet og gode evner til samarbeid og kommunikasjon
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
  • Evne til å jobbe raskt, målrettet og strukturert
  • Personlige egenskaper som god samarbeidsevne, tar initiativ, evne til selvstendig arbeid og viser fleksibilitet

  Vi tilbyr

  • Spennende arbeidsoppgaver i et godt faglig og sosialt miljø preget av høy kompetanse og tverrfaglig samarbeid
  • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
  • Mulighet for delvis arbeid fra hjemmekontor
  • Avlønning etter statens lønnsregulativ som rådgiver, stillingskode 1434, (kr 500.000 – 580.000), eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364, (kr 550.000 – 650.000) avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

  Arbeidsvilkår

  Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.  De første 6 måneder regnes som prøvetid. 

  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkalles minst en søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, må søkerne oppfylle visse krav.

  Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Statsforvalteren i Trøndelag har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og redusert funksjonsevne.

  Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes.  Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.  Attester og vitnemål må vedlegges søknaden.

  Vil du vite mer om stillingen kan du ta kontakt med seksjonsleder Magnhild Melandsø, tlf. 73 19 92 66 / 915 52 583, e-post: fmtlmme@statsforvalteren.no eller fungerende direktør Anstein Lyngstad, tlf. 74 16 81 81 / 971 98 786, e-post: fmtlaly@statsforvalteren.no

  Søknad

  Søknadsfrist: 15.08.2022

  Om stillingen

  Stillingstittel: Rådgiver/seniorrådgiver arealforvaltning

  Ansettelsesform: Fast

  Heltid/deltid: Heltid

  Sektor: Offentlig

  Om arbeidsgiveren

  Arbeidsgiver: Statsforvalteren i Trøndelag

  Adresse: Strandvegen 38 STEINKJER

  Hjemmeside: https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/

  Statsforvalteren i Trøndelag

  Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens representant i fylket. Statsforvalteren bidrar til at nasjonal politikk etterleves i kommunene og at rettssikkerheten til innbyggerne ivaretas. Vi samordner statlige interesser og holder overordnede myndigheter orientert om viktige spørsmål i fylket. Statsforvalteren i Trøndelag har ca.270 ansatte fordelt på sju fagavdelinger, med kontorer i Steinkjer, Trondheim, Snåsa og Røros.

  Landbruksavdelingen er en avdeling ved Statsforvalteren med stor bredde i sin oppgaveportefølje. 

  Avdelingen har to seksjoner; jordbruk og mat, og skogbruk og arealforvaltning. Arbeidet er rettet mot kommuner, landbruksnæringa og andre offentlige etater / forvaltningsenheter. Seksjon skogbruk og arealforvaltning har faglig ansvar for forvaltning av tilskudd og andre virkemidler innenfor skogbruk, samt faglig ansvar knyttet til lov- og arealforvaltning.