Publisert 15.07.2020

Rådgiver/seniorrådgiver i dataforvaltning

Jobbnorge ID: 190602

This is NTNU

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI

Om stillingen

HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap søker etter rådgiver/seniorrådgiver i prosjektforvaltning i fast 100% stilling.

HUNT forskningssenter driver Helseundersøkelsen i Trøndelag, som innbefatter datainnsamlinger, dataforvaltning, helsestatistikkutvikling og drift av databank, biobank, datasenter og forskning. Data er framskaffet gjennom fire befolkningsundersøkelser, HUNT1 (1984-86), HUNT2 (1995-97), HUNT3 (2006-08) og HUNT4 (2017-2019). I forbindelse med fylkessammenslåingen ble det i 2019 også gjennomført en spørreundersøkelse i daværende Sør-Trøndelag (HUNT4 Sør). Dette har medført at totalt ca 250 000 personer har samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og over 100 000 har avgitt blodprøver. Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.

Senteret har for tiden 12 vitenskapelige ansatte, 23 ansatte i tekniske/adm stillinger, samt 6 stipendiater/post.doc.

Arbeidssted for stillingen er HUNT forskningssenter, Levanger

Stillingen som rådgiver/seniorrådgiver er administrativt tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, ISM. For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/ism

Arbeidsområder

Stillingens viktigste arbeidsoppgaver vil være å

 • bidra i sentrets virksomhet knyttet til forskningssamarbeid med helsesektoren og internasjonale forskningssamarbeid
 • arbeide med nasjonal og internasjonal forskningspolitikk
 • delta i innovasjonsprosesser
 • inngå i HUNTs ledergruppe som har ansvar for oppfølging av senterets mål, strategier og økonomi

Spesifikke arbeidsoppgaver

 • arbeid relatert til administrasjon tilknyttet forvaltning av data og helsestatistikk, og med tilhørende internkontroll for helseforskning
 • sekretær for sentrets ledergruppe og dataadgangskomite (DAK)
 • faglig ansvar for den administrative enheten ved forskningssenteret med tilhørende budsjettarbeid

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå innen helsefag, ønskelig med utdanning på master evt ph.d nivå
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • administrativ erfaring er nødvendig, gjerne fra universitets- og høgskolesektoren, kommunehelsetjenesten, helseforetak eller tilsvarende organisasjon

Ønskede kvalifikasjoner

 • gode datakunnskaper og kjennskap helsedataforvaltning
 • bakgrunn med lovanvendelse i offentlig forvaltning
 • relevant erfaring innen forskning/helseforskning

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en person som:

 • har gode kommunikasjons – og formidlingsevner både skriftlig og muntlig
 • har gode samarbeidsevner og motiverer andre
 • takler sammensatte arbeidsoppgaver og hektiske perioder
 • er en pådriver i utviklingsarbeid, som ser muligheter for endring og utvikling
 • er utadvendt, tillitsskapende og serviceinnstilt

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som rådgiver kode 1434 vil du normalt lønnes fra brutto kr 488 000 – 583 900 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

I stillingen som seniorrådgvier kode 1364 vil du normalt lønnes fra brutto kr 572 700 – 670 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Marit Næss, tlf. 97710089, e-post marit.nass@ntnu.no.

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Anita F Bretun, tlf. 93060824, e-post: anita.f.bretun@ntnu.no

Søknadsfrist: 25.08.2020

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Søknad

Søknadsfrist: 25.08.2020

Om stillingen

Stillingstittel: Rådgiver/seniorrådgiver i dataforvaltning

Ansettelsesform: Annet

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Adresse: Forskningsveien 2 LEVANGER

Hjemmeside: http://www.ntnu.no

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital.

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleie, primærhelsetjeneste og folkehelse. Instituttets virksomhet innen både forskning og utdanning er særlig rettet mot primærhelsetjenestens behov. ISM er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, og har rundt 360 ansatte i faste og midlertidige stillinger.