Publisert 28.06.2020

Rådgiver/seniorrådgiver – Utviklingsprosjekter innen skog, klima, miljø og naturmangfold

Jobbnorge ID: 189689

Om stillingen

Seksjon skog har det nasjonale ansvaret for å iverksette skogpolitikken gjennom forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler for primærskogbruket. Viktige forvaltningsoppgaver er å sikre et bærekraftig skogbruk som tar vare på viktige miljøverdier, samtidig som det legges til rette for økt avvirkning, foryngelse av skog og bruk av bioenergi for et klimatilpasset samfunn.

Denne stillingen vil ha en fremtredende rolle i seksjonens arbeid med fagutvikling og forsknings- og utviklingsprosjekter innfor våre forvaltningsområder; skogproduksjon, miljø, klima og naturmangfold. Rollen innebærer å være en faglig pådriver og prosessleder for utredningsoppdrag og utviklingsprosjekter i tett samarbeid med andre direktoratet og forskningsmiljøer.

Seksjonen har 11 medarbeidere med bred kompetanse. Seksjonen har delt kontorsted mellom Innocamp på Steinkjer og Stortingsgata i Oslo. Arbeidssted for den utlyste stillingen er enten i Steinkjer eller i Oslo, og kan tilpasses den som blir tilbudt stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Være prosessleder og/eller deltaker i utredningsprosjekter innen skogproduksjon, klima, miljø og naturmangfold
 • Være hovedkontakt fra seksjonen inn mot aktuelle forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Bidra i videreutvikling av Miljøregistreringer i skog og bruk av Natur i Norge (NiN)
 • Være pådriver for å utvikle kunnskapsgrunnlag for god politikkutforming
 • Rapportering, evaluering og forvaltningsutvikling innenfor saksområdet skog, klima,miljø og naturmangfold
 • Veiledning, rådgivning og foredrag for fylker og kommuner
 • Delta i arbeidet med virkemiddelvurderinger
 • Bidra med kunnskapsformidling gjennom fagartikler, kronikker og nyhetsbrev

Kvalifikasjonskrav

 • Naturvitenskapelig utdanning på masternivå, eller tilsvarende. Kandidater med særlig relevant erfaring og utdanning på bachelornivå kan vurderes for stillingen.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Faglig spesialisering innen skogfaglige emner vektlegges.
 • God kunnskap om naturmangfold og klima- og miljøspørsmål i skogbruket vektlegges.
 • Erfaring fra prosessledelse av utviklingsarbeid er en fordel.
 • Arbeidserfaring fra skog- og utmarksforvaltning er en fordel.
 • Erfaring med kunnskapsformidling, skriftlig og muntlig, er en fordel.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Er en god relasjonsbygger som trives med utadrettet virksomhet
 • Har høy gjennomføringsevne og evne til å tenke helhetlig
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er faglig engasjert og har evne til å «tenke nytt»

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Kontaktperson for stillingen

Fung. seksjonssjef Turid Trötscher, tlf: 970 01 520

Vi tilbyr

 • Et godt fagmiljø med høy kompetanse og stort engasjement.
 • Et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer og mye ekstern kontakt.
 • Mulighet til å påvirke utviklingen innenfor det skogfaglige området.
 • Fast stilling som rådgiver i lønnsspenn fra kr 472 000 til kr 583 900 (ltr. 53-65), eller som seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr. 532 300 til kr.
  • 691 400 (ltr. 60-74) For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
 • Arbeid i nye kontorlokaler på Innocamp i Steinkjer, eller Stortingsgata i Oslo.
 • Bedriftsidrettslag og gode ordninger for trening.
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk.
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid).
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir muligheter for boliglån.

Generelle opplysninger

 • Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen. Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
 • Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post kundeservice@jobbnorge.no eller på telefon 75 54 22 27.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Søknad

Søknadsfrist: 30.08.2020

Om stillingen

Stillingstittel: Rådgiver/seniorrådgiver – Utviklingsprosjekter innen skog, klima, miljø og naturmangfold

Ansettelsesform: Annet

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Ikke oppgitt

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Landbruksdirektoratet

Adresse: Stortingsgt. 28 OSLO

Hjemmeside: http://www.landbruksdirektoratet.no

Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet.

Vårt oppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler.

Vi er også støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet.

Vi er om lag 210 ansatte med kontorer i Oslo, Alta og Steinkjer. For mer informasjon, se www.landbruksdirektoratet.no.