Publisert 18.09.2022

Rådgiver Simulering, Ferdighetstrening og Digital læring

Har du lyst til å være en del av et større fagmiljø med spennende utfordringer? Har du særlig interesse for kompetanse og læring?

Vi utvider teamet innen utdanning, kompetanse og læring i Helse Nord-Trøndelag og søker etter rådgiver for simulering, ferdighetstrening, og digital lærling. Teamet vil bestå av åtte godt kompetente medarbeidere fra direktørens stab hvorav en er teamkoordinator. 

Stillingen er organisert i Fagavdelingen som har lokasjoner ved begge våre sykehus. Arbeidsstedet er Sykehuset Namsos eller Sykehuset Levanger. En del arbeid må også utføres på helseforetakets andre lokasjoner og i helseregionen. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Fagavdelingens ansvarsområder er å styrke og koordinere den helsefaglige utviklingen i Helse Nord-Trøndelag. Læring gjennom ferdighetstrening og simulering er et supplement til andre pedagogiske metoder for å utvikle kompetanse. Simulering og digital læring defineres bredt og inkluderer ulike verktøy og læringsstrategier som velges ut fra formål og behov.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere simulering og ferdighetstrening i begge sykehus, opprette egne subnettverk/arbeidsgrupper ved behov
 • Bidra til oppbygging av tverrfaglig simuleringskompetanse i begge sykehus gjennom å arrangere regelmessige fasilitatorkurs i samarbeid med regional koordinerende enhet.
 • Veilede og støtte klinikkene i arbeidet med ferdighetstrening og simulering, herunder bringe inn tema i klinikkenes fortløpende kvalitetsarbeid.
 • Er HNTs representant i RegSimMidt, regionalt koordinerende enhet og bidra i det nasjonale nettverket, InterRegSim.  
 • Bidra til å identifisere og prioritere behov for ferdighetstrening tilknyttet avtalte utdanningsløp i foretaket.  
 • Bidra til at digitale oppslagsverk og samhandlingssider er oppdatert. (Personalhåndbok, intranett mm).
 • Ha et særlig ansvar for videreutvikling og bruk av digitale verktøy for læring og sikre god læringseffekt i organisasjon.
 • Ta i bruk og bidra i utvikling av dokumentasjons – og læringsverktøy (kompetanseportal, læringsportal, og kursbyggeren).

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå.
 • Helsefaglig utdanning er en fordel.
 • Erfaring med simulering og ferdighetstrening, digital læring på veileder/instruktørnivå er en fordel (må kunne dokumenteres).
 • Stort engasjement for utdanning og målrettede opplæringstiltak.
 • Gode digitale ferdigheter.
 • Relevant videreutdanning og relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt.
 • Pedagogiske erfaring blir vektlagt.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. 

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser.
 • Du har gode formidlingsevner.
 • Du har evne til å arbeide selvstendig.
 • Du har evne til å takle arbeidspress i perioder.
 • Du er serviceinnstilt.
 • Du er kvalitetsbevisst og søker støtte ved behov.
 • Du tåler å være utenfor komfortsonen, og kan administrere dine egne små og middelsstore prosjekter. 

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
 • Et inkluderende arbeidsfellesskap med gode muligheter for faglig samarbeid mellom profesjoner.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen bes opplyse om det i søknaden.

Kontaktinformasjon

Svenn Morten Iversen, Fagsjef, 91647105
Marit Brøndbo, Spesialrådgiver utdanning/ Team-koordinator, 95901007

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Nord-Trøndelag HF

Referansenr.:4558938802
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 09.10.2022

Søknad

Søknadsfrist: 09.10.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Rådgiver Simulering, Ferdighetstrening og Digital læring

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Fagavdelingen, Helse Nord-Trøndelag HF

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: www.hnt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no