Publisert 18.09.2022

Rådgiver utdanning og kompetanse 

Har du særlig interesse for utvikling av kompetanse, og synes det høres spennende ut å være med på å utvikle din egen rolle? Da kan DU være den vi ser etter!

Vi skal styrke området utdanning, kompetanse og læring i Helse Nord-Trøndelag med en rådgiver. Stillingen ansettes i HR – og organisasjonsavdelingen og inngår i teamet for utdanning, kompetanse og læring. Teamet vil bestå av åtte godt kompetente medarbeidere fra direktørens stab hvorav en er teamkoordinator.

HR- og organisasjonsavdelingen har lokasjoner ved begge våre sykehus. Avdelingen har 24 medarbeidere, fordelt på begge sykehusene. Arbeidsstedet er Sykehuset Namsos eller Sykehuset Levanger i prioritert rekkefølge. En del arbeid må også utføres på helseforetakets andre lokasjoner og i helseregionen. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver i forhold til organisering av praksisstudier.
 • Bistå i oppgaver knyttet til LIS – utdanninger.
 • Delta i samarbeid med utdanningsinstitusjoner
 • Ha særlig ansvar for vedlikehold av intranettsider, maler/rutiner og prosedyrer
 • Bidra i rekruttering til/oppfølging av utdanningsstillinger
 • Det forventes at den som tilsettes bidrar aktivt i utvikling av egen stilling.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelor nivå eller tilsvarende
 • Erfaring fra administrativ rolle er en fordel
 • Gode digitale ferdigheter
 • Har stort engasjement for utdanning, kompetanse og læring 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk  

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Du har gode formidlingsevner
 • Du har evne til å arbeide selvstendig
 • Du har evne til å takle arbeidspress i perioder
 • Du er serviceinnstilt
 • Du er kvalitetsbevisst og søker støtte ved behov

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
 • Et inkluderende arbeidsfellesskap med gode muligheter for faglig samarbeid mellomprofesjoner
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen bes opplyse om det i søknaden.

Kontaktinformasjon

Atle Busch, Seksjonsleder, 90859175
Marit Brøndbo, Spesialrådgiver Utdanning / Team-koordinator, 95901007

Arbeidssted

Havikvegen 8
7800 Namsos

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Nord-Trøndelag HF

Referansenr.:4557382274
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 09.10.2022

Søknad

Søknadsfrist: 09.10.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Rådgiver utdanning og kompetanse 

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: HR - og organisasjonsavdelingen, Helse Nord-Trøndelag HF

Adresse: Havikvegen 8 NAMSOS

Hjemmeside: www.hnt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no