Publisert 12.09.2022

Rådgiver

Vi søker deg som er interessert i fagfeltet og ønsker å jobbe som rådgiver ved seksjon for utlendingsforvaltning. Det er viktig at du har gode samarbeidsevner og evne og vilje til å møte kollegaer, samarbeidspartnere og publikum på en god og profesjonell måte, i tråd med politiets verdier. Du vil samhandle på tvers i seksjonen, samt med UDI og politietaten for øvrig. Den som tilsettes må være forberedt på å bidra innenfor hele seksjonens ansvarsområde, og ha ett tett samarbeid med kollegaer i Gryta og på SUA Trondheim.
 
Utlendingsfeltet er et spennende fagområde, og som medarbeider ved seksjonen vil du møte en variert arbeidshverdag hvor det legges til rette for utvikling og kompetanseheving.
 
Utlendingsforvaltningen skal ivareta rettssikkerhet, god kvalitet, lik behandling og en trygg og effektiv oppgaveløsning. Publikums behov for tilgjengelighet og service skal ivaretas.
 
Stillingen som rådgiver innebærer et delegert fag- og opplæringsansvar ved seksjonen, herunder å ivareta oppgaver for de andre medarbeiderne på seksjonen, og bidra til kompetanseheving.
 
Stillingen er stedsplassert i Steinkjer.
 

Arbeidsoppgaver

Bidra til å bygge kompetanse innenfor fagfeltet ved eget tjenestested.
 
Sørge for bemanning av ulike arbeidsoppgaver/turnus.
 
Bidra til kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser og rutiner.
 
Saksbehandling og saksforberedelse i mer kompliserte saker.
 
Bidra med faglig informasjon og kompetanseheving internt på seksjonen, i politidistriktet for øvrig og eksternt.
 
Ha oversikt over sakstyper og aktuell tematikk, og bistå faggruppen ved behov for faglige avklaringer eller i enkeltsaker.
 
Delta i nasjonale fagnettverk, sørge for implementering av god praksis og følge opp sentrale krav og føringer.
 
Veilede publikum og motta søknader i alle sakstyper.
 
Forestå ID-kontroll, både av person og dokument.
 
Bistå ledelse i utarbeidelse av høringstilsvar og rapporteringer.
 
Eventuelt andre oppgaver etter behov.
 

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå innen samfunnsvitenskapelige eller juridiske fag
 • Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne i norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper
   
  Fordelskrav:
 • Relevant arbeidserfaring fra utlendingsforvaltningen 
 • Språkkompetanse utover norsk og engelsk 

  Ønskelige krav:

 • Erfaring fra publikum og kundebehandling
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling
 • Flerkulturell erfaring og mangfoldskompetanse

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

 

Personlige egenskaper

Er resultatorientert og har gode analytiske evner
Være serviceinnstilt, strukturert og systematisk
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Evnen til å arbeide effektivt, selvstendig og i team
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier.  Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som rådgiver, SKO 1438,  553.500 til 604 400 brutto per år 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstiden o.l.)

 

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Hilde Elisabeth Lauten Høvik, 73899411

Arbeidssted

Strandvegen 38
7713 Steinkjer

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trøndelag politidistrikt

Referansenr.:4563448851
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 28.09.2022

Søknad

Søknadsfrist: 28.09.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Rådgiver

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: FUF-Utlendingsforvaltning, Trøndelag politidistrikt

Adresse: Strandvegen 38 STEINKJER

Hjemmeside: politiet.no

Trøndelag politidistrikt dekker fylket Trøndelag, samt Bindal kommune i Nordland og strekker seg over 39 kommuner  med et folketall på 470 000. Trøndelag politidistrikt er i overkant av 1100 ansatte og politimesteren og hans administrasjon har hovedsete i Trondheim sentrum - politihuset.