Publisert 16.06.2022

Rekrutteringsstilling i institusjonstjenesten

Inderøy kommune, institusjonstjenesten ønsker å tilby en syke-/ vernepleierstudent  fast ansettelse  med arbeid hver tredje helg i studietida. Stillingsprosent, ca. 18 %.

Stillingen vil være tilknyttet korttidsavdelingen ved nye Inderøyheimen.

Den som tilsettes må forplikte seg til å jobbe minimum 6 uker hver sommer i studietida, i minimum 80 % stilling, samt jul eller påske. Lønn i studietida etter Hovedtariffavtalens bestemmelser og Inderøy kommunes lokale avtaler.

Ved signering av avtale om en rekrutteringsstilling, vil man motta et tilskudd på kr. 50 000.- etter fullført utdanning. Man forplikter seg til å jobbe i Inderøy kommune i 100 % stilling i 2 år etter endt utdanning/ oppnådd autorisasjon.

Det er en forutsetning for utbetaling av tilskuddet at studenten fullfører studiene innen normert tid som fulltidsstudent eller ved desentraliserte studier.

Arbeidsoppgaver

Iverksetting av tiltak og grunnleggende pleieoppgaver til pasienter i tråd med gjeldende vedtak

Bidra til tverrfaglig samarbeid og erfaringsutveksling med kolleger

Bidra til å bygge gode relasjoner med pårørende

Dokumentere i fagsystemet Profil

Arbeidsoppgavene vil utvides i tråd med hvilken kompetanse studenten vil få i studietida

Kvalifikasjoner

Syke-/ vernepleierstudent

Interesse for fagfeltet, modenhet og selvstendighet

Gode norskkunnskaper, må kunne kommunisere klart og tydelig både muntlig og skriftlig

Mestre IT med fagprogrammer som daglig verktøy for kommunikasjon, informasjon og journal/ dokumentasjon

 

Personlige egenskaper

Ha evne til å gi omsorg og trygghet

Gode samarbeidsevner, fleksibel og tolerant

Motivert, engasjert og strukturert

Liker og ta ansvar, og har gjennomføringsevne

Personlig egnethet vektlegges ved tilsetting

Fleksibilitet i forhold til utførelse av ulike arbeidsoppgaver vektlegges

Vi tilbyr

Faglige utfordringer

Gode muligheter for å ta ansvar og påvirke

Godt arbeidsmiljø

Spennende fagmiljø, med engasjerte og faglig dyktige medarbeidere

Turnus med arbeid hver tredje helg, dag- aftenturnus

Tilsetting i henhold til gjeldene lover, regler og tariff

Ved fullførte studier, oppnådd autorisasjon vil man få utbetalt et engangsbeløp på kr. 50 000.- under forutsetning av at man har jobbet i hele studietida som beskrevet og signerer avtale om 2 års bindingstid i 100 % stilling etter fullførte studier.

 

Inderøy kommune er en IA bedrift.

Det kreves politiattest før tiltredelse.

Kontaktinformasjon

Heidi Wennes, Enhetsleder, Heidi.Wennes@inderoy.kommune.no

Arbeidssted

Vennalivegen 7
7670 Inderøy

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Inderøy kommune

Referansenr.:4537179127
Stillingsprosent: 18%
Fast
Søknadsfrist: 04.07.2022

Søknad

Søknadsfrist: 04.07.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Rekrutteringsstilling i institusjonstjenesten

Ansettelsesform:

Heltid/deltid: Deltid

Sektor:

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Bistand og omsorg, Inderøy kommune

Adresse: Vennalivegen 7 INDERØY

Hjemmeside:

Inderøy kommune ligger vakkert til innerst i Trondheimsfjorden, med lang strandlinje og tilrettelagte friluftsområder, og har et av landets flotteste kulturlandskap. Inderøy ligger sentralt plassert nært både flyplass, jernbane og E6 som går gjennom kommunen. Vi har nærmere 7000 innbyggere. Engasjement, høy trivsel, kreative hoder og dugnadsånd preger befolkningen. Vi er kjent for våre bærekraftige varer og tjenester og er en kommune for flotte opplevelser. I Inderøy har vi blant annet «Den gyldne omvei» og et framgangsrikt næringsliv, Straumen – landets mest attraktive tettsted, Nils Aas kunstverksted og mange ulike kulturtilbud. Vi jobber hver dag med høyt engasjement og fokus på å legge til rette for gode tjenester, som bidrar til trygge og gode liv for alle som bor i Inderøy. Visjonen Best – i lag, er grunnlag for alt utviklingsarbeid i kommunen. Våre ansatte blir satset på, og vi har et arbeidsmiljø med fokus på trivsel, helse, samspill og godt partssamarbeid.