Publisert 15.02.2023

Rektor Egge ungdomsskole

Egge ungdomsskole ligger på Egge i Steinkjer kommune. I nærområdet ligger friluftsområder og turmål som benyttes flittig både sommer og vinter.
Skolen har 45 ansatte med bred kompetanse som pedagoger, fagarbeidere, miljøterapeuter, assistenter, rådgiver/sosiallærer, merkantilt, 3 inspektører og rektor.
Egge ungdomsskole er organisert i sektor skole i oppvekstetaten i Steinkjer kommune. Sektorens visjon er å gi alle elever “røtter til å vokse, vinger til å fly.”
 
God ledelse i kommunal sektor er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggerne. Rektor ved Egge ungdomsskole innehar en lederstilling som hver dag skal bidra til at ca. 310 elever får “røtter til å vokse, vinger til å fly.”
 
Egge ungdomsskoles visjon er at “Aill kainn bli nå stort”. En visjon som signaliserer en tro på at alle elever kan lykkes med sitt livsprosjekt knyttet til utdanning og yrke. Et signal om at ansatte som jobber her skal støtte opp om, hjelpe og veilede elevene i arbeidet for å nå sine mål.
Egge ungdomsskole har en aktiv partsgruppe og et godt samarbeid med tillitsvalgte.
Skolen har i sin utviklingsplan for de neste årene lagt inn kommunale satsinger som “Robust ungdom”, “Se eleven innenfra” og de overordna satsingene knyttet til lesing, læringsmiljø og læringsresultater. Skolen har satt «Motivasjon for læring» som en av sine viktigste satsinger i årene fremover. I tilknytning til det vil bl.a. elevmedvirkning, temabasert undervisning og praktiske oppgaver være viktige tiltak.

Arbeidsoppgaver

Rektor har økonomi-, fag- og personalansvar i enheten. I tillegg til delegasjon etter kommunens delegasjonsreglement. Rektor rapporterer til sektorleder skole . Rektor ved Egge ungdomsskole deltar i sektor skole sin rektorgruppe og andre lederfora i kommunen og etat oppvekst og inkludering. 

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha pedagogisk kompetanse, erfaring fra klasserommet og ledererfaring fra skole.
Lederutdanning og erfaring fra kvalitetsarbeid i skolen er et krav. Sektor skole legger, ved behov, til rette for videreutdanning innenfor ledelse.

Elevene ønsker en rektor som:

 • er utadvendt, smiler og sier hei
 • tar tak i skolens utfordringer
 • er bestemt og rettferdig
 • er målbevisst og åpen for nye læringsmetoder
 • er moderne og inkluderende
 • er synlig, lyttende og god til å kommunisere med elevene

Personlige egenskaper

Vi søker en fremoverlent og engasjert rektor som:

 • har godt humør og evner å ha god dialog med elever, ansatte og lokalsamfunnet
 • arbeider inkluderende og anerkjennende med stor relasjonell kapasitet
 • er en tydelig leder med gode lederegenskaper og samarbeidsevner
 • arbeider for et trygt og godt læringsmiljø, og bidrar til å styrke elevenes læring
 • arbeider analytisk, systematisk og målrettet
 • er utviklingsorientert og bidrar til utvikling og samhandling i egen enhet og i etat oppvekst og inkludering
 • er en god administrator med kontroll på regelverk og økonomi

Vi tilbyr

Et godt og spennende arbeidsmiljø. Gode utviklingsmuligheter i etat for oppvekst og inkludering. Tett samarbeid med sektorleder og rektorer ved andre skoler. Muligheten for å delta i utviklingsprosjekter i oppvekst og inkludering. 

Lønns- og arbeidsvilkår i følge lov, forskrifter og avtaleverk. Tilsatte i skoleverket har medlemskap i Statens pensjonskasse.

Tilsettingen er betinget av at det framlegges politiattest i samsvar med opplæringslovens § 10-9.
Referanser bes oppgitt.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. 

Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter offentleglova, gis av personaltjenesten.  

Kontaktinformasjon

Gisle Kristian Almlid-Larsen, Sektorleder oppvekst, 90206874, Gisle.Kristian.Almlid-Larsen@steinkjer.kommune.no

Arbeidssted

Elvromvegen 4
7715 Steinkjer

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Steinkjer kommune

Referansenr.: 4612114895
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 27.03.2023

Søknad

Søknadsfrist: 27.03.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Rektor Egge ungdomsskole

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Sektor skole, Steinkjer kommune

Adresse: Elvromvegen 4 STEINKJER

Hjemmeside: http://www.steinkjer.kommune.no

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger innerst i Trondheimsfjorden 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Steinkjer har ca. 25.000 innbyggere, og ligger 2 timer med bil fra Trondheim og rundt 1 time og 40 minutter til flyplassen på Værnes.

Det er togforbindelse både nord og sørover med Nordlandsbanen som passerer gjennom Steinkjer.

Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv. Vi har helsehus med bl.a. legevakt og Distrikts Medisinsk Senter for Inn-Trøndelag.

Her er et godt aktivitets-, kultur- og idrettsmiljø med blant annet skimuligheter sommer som vinter. På Guldbergaunet idrettspark finner du både håndball, fotball og friidrettsbane både inne og ute, samt videregående utdanning med satsing på toppidrett.

Muligheter for gode tur- og aktivitetsopplevelser i skog, fjell og ved sjø for alle aldersgrupper.

Årlig er det mange kulturarrangementer i Steinkjer, som Steinkjerfestivalen, Hilmarfestivalen samt mange andre musikk og kulturbegivenheter. Vi har kino og kulturhus, samt kulturskole.

Kommunes motto er «åpen, lys og glad», med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. Vi har sterk satsing på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.