Publisert 03.07.2020

Rektor Sakshaug skole

Org. nr: – Stillingsident: 4259469641 Presentasjon av stillingen:

Sakshaug skole er en 1 — 7 skole med 215 elever, 30 ansatte og med ca. 70 elever i SFO.
Skolen er den største barneskolen i kommunen, og ligger sentralt til på Straumen med nær tilgang til flotte uteområder.

Sakshaug skole har elever med ulike morsmål, og arbeider med å utvikle felles kompetanse og helhetlig tenkning i samarbeid med foresatte og Inderøy kommune.

Elever og ansatte ved Sakshaug skole sier — hei! I tillegg til å hilse innebærer dette at vi er opptatt av møtet mellom mennesker, vi er opptatt av å se den enkelte og anerkjenne hverandre, små og store. Vi anerkjenner og setter pris på at vi alle er forskjellige, og at skolen har et mangfold av elever og foresatte.

Sakshaug skole jobber tverrfaglig i AKSET med innføringa av Fagfornyelsen, og med utprøving av Ipad i lese- og skriveopplæringa. Begge disse satsingene er finansiert gjennom DeKom. Inkluderende barnehage- og skolemiljø, i regi av Utdanningsdirektoratet, er også et stort arbeid skolen er i gang med, sammen med flere andre enheter i kommunen. Kollegiet samarbeider om felles mål og utvikling av praksis.

Inderøy kommune har Best – i lag som motto med verdiene åpenhet — raushet – respekt. I det ligger en sterk tro på at alle kommer styrket ut av et tett samarbeid på tvers av fag og enheter. Kommunen har fokus på et helhetlig dannings- og utdanningsløp, og det skal være naturlig sammenheng mellom barnehagen og skolen som læringsarena.

Satsingsområdene i skole og barnehage er livsmestring og digitalisering , og disse skal gjennomsyre alt vi gjør i Inderøyskolen. Skolene arbeider for å bli dysleksivennlige skoler. Gjennom systematisk kartlegging og oppfølging, får elevene en god og kunnskapsbasert lese- og skriveopplæring.

Sektorleder for oppvekst og kultur er rektors nærmeste leder. Rektor har ansvar for drift og utvikling på skolen sin, noe som omfatter faglig kvalitet, økonomistyring, arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, samhandling med interne og eksterne enheter mv.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning for tilsetting og undervisning i grunnskolen, og erfaring fra undervisning på barnetrinnet
 • God økonomisk forståelse og kjennskap til lov og avtaleverk
 • Erfaringer fra å lede skolebasert utviklingsarbeid
 • God IKT-kompetanse, å kunne bruke IKT som verktøy i arbeidet som skoleleder
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • Utdanning i ledelse blir vektlagt

Videre legges det vekt på følgende:

 • Evne til å tro på at alle elever kan utvikle seg, og ha respekt for forskjellighet
 • Evne til å være trygg og uredd i lederrollen, og ivareta partssamarbeid
 • Evne til å motivere og veilede medarbeidere og bygge profesjonelle læringsfellesskap
 • Evne til å lede og fornye skolen i henhold til overordnede mål
 • Evne til å tenke helhetlig rundt barn og unges oppvekstmiljø

Dersom lederutdanning mangler, vil relevant ledererfaring kunne kompensere for kravet om formell utdanning. God skriftlig og muntlig framstillings- og formidlingsevne er en forutsetning.

Ved tilsetting vektlegger vi personlig egnethet. Søkere skal ha førerkort kl. B.

Vi kan tilby:

 • En spennende jobb i et godt og levende arbeidsmiljø ved Sakshaug skole
 • Sakshaug skole er en del av AKSET kultur- og skolesamfunn. Dette innebærer et tett samarbeid mellom pedagogiske og kulturelle institusjoner. Det betyr at man samarbeider om det 13-årige skoleløpet og en helhetlig oppvekst, fundert på læring, kultur og helse. Senteret består av seks enheter/aktører, hvorav fem er kommunale; Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy kulturskole, Inderøy folkebibliotek og Inderøy kulturhus. Den sjette aktøren er fylkeskommunal; Inderøy videregående skole. De seks virksomhetene i AKSET er selvstendige, men drar nytte av hverandre og samhandler.
 • En utviklingsorientert og framoverlent ledergruppe i kommunen, med et uttalt mål om å være Best — i lag, i et helsefremmende arbeidsmiljø
 • En kommune kjennetegnet av stort kulturmangfold, kreativitet og kunstnerisk utfoldelse med et godt oppvekstmiljø
 • En kommune som har fokus på et godt tverrfaglig samarbeid til beste for barn og unge

Vi ønsker en snarlig tiltredelse høsten 2020.
Lønn etter avtale.

For å søke: www.fremobemanning.no/ledige-stillinger eller finn.no.

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til assisterende rådmann Randi Tessem tlf. 905 52 822, nåværende rektor Ingrid Stai Skjesol tlf. 918 42 768, personalrådgiver Katrine Iversen tlf. 419 30 007 eller Hege Svendsen hos Fremo Rekruttering tlf. 905 87 920.

Søknadsfrist 10. august

Kontaktinformasjon

Hege Svendsen, Daglig leder og sertifisert rekrutterer, FREMO, 905 87 920

Arbeidssted

Lensmyra
7670 Inderøy

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Inderøy Kommune

Referansenr.:4259469641
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 10.08.2020

Søknad

Søknadsfrist: 10.08.2020

Om stillingen

Stillingstittel: Rektor Sakshaug skole

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Inderøy Kommune

Adresse: Lensmyra INDERØY

Hjemmeside:

Inderøy er en livskraftig landbruks- og kulturkommune i sentrum av Trøndelag, med «Best -- i lag» som visjon. Kommunen har et areal på 365 km2 og har ca. 6.800 innbyggere. Inderøy kommune ligger sentralt i Innherred med Steinkjer, Verdal og Indre Fosen som nabokommuner. Kommunen har et stort fokus på vekst og utvikling, og det er etablert et utstrakt interkommunalt samarbeid, blant annet med Steinkjer, Snåsa og Verran i Inn-Trøndelagssamarbeidet.