Publisert 25.09.2022

Revmatolog

Hei –
Har du lyst på en jobb som gir deg utfordringer, spenning og glede? Ønsker du å utøve din spesialitet som revmatolog på fast eller på rullerende engasjement?
Vi utgjør en avdeling som gir revmatologisk tilbud i Helse Nord-Trøndelag. Avdelingen har et pasientgrunnlag på ca. 140 000 fra hele den nordlige delen av Trøndelag. 
Vi har i all hovedsak poliklinisk virksomhet med utredning og behandling av revmatologiske tilstander som inflammatoriske ledd- og muskelsykdommer, bindevevs- og vaskulittsykdommer. Dette fordeler seg på oppmøtekonsultasjoner, avstandsoppfølging (telefon og video), samt PORS (pasientstyrt oppfølging ved revmatisk sykdom).
Spesifikke pasientgrupper får tilbud om informasjons- og mestringskurs. Avdelingen har en infusjonsenhet med ca. 650 infusjoner årlig og en sykepleiedrevet poliklinikk.
Videre disponerer vi to senger ved medisinsk avdeling for alvorlig syke pasienter og komplekse utredninger. Det er et tett tverrfaglig samarbeid mellom leger, sykepleiere og sekretærer ved avdelingen, samt andre grenspesialiteter på sykehuset.
Avdelingen er moderne utstyrt med ultralydmaskin, neglebåndsmikroskop og polarisasjonsmikroskop. Avdelingen disponerer ved behov 2 senger v/medisinsk avdeling, samt har ansvar for rådgivning/tilsyn i forhold til andre avdelinger ved sykehuset.
Vi jobber for kontinuerlig faglig oppdatering gjennom blant annet undervisning sammen med St. Olav og møter med øvrige spesialister (nyre-, lunge- og røntgenleger).
Vi er en del av NTNU LINK, som er en desentralisert del av legeutdanningen ved NTNU.
Levanger ligger 80 km nord for Trondheim og 50 km fra flyplass (Trondheim Lufthavn Værnes). Flytiden Værnes-Oslo er en snau time

Arbeidssted Sykehuset Levanger.     

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver                  

 • Utrede og behandle pasienter med revmatisk sykdom
 • Undervisning, rådgivning og veiledning for medarbeidere i avdelingen og sykehuset for øvrig, samt førstelinjetjenesten og andre eksterne samarbeidspartnere.
 • Klinisk veiledning, internundervisning og andre oppgaver knyttet til utdanningen av spesialister i revmatologi

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i revmatologi  
 • God i norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon     

Personlige egenskaper

 • Evne til god samhandling med kollegaer, pasienter og pårørende
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og godt miljø
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet

Vi tilbyr

Denne fagutvekslingen bidrar til utvikling og tettere samarbeid på tvers av avdelingene. Vi har spennende faglige utfordringer med utredning av de fleste revmatiske diagnoser. Du vil møte engasjerte kolleger med stor interesse for faget.

 • Det legges til rette for faglig utvikling i form av 4 timer/uke til fordypning, deltagelse på kurs, seminar og forskning. HUNT forskningssenter ligger like i tilknytning til sykehuset.
 • Fokus på et godt arbeidsmiljø der vi gjennom nært samarbeid mellom de ulike faggruppene på avdelingen.
 • Fast stilling, alternativt rullerende ukes-engasjement.
 • Arbeidstid: Kl. 08:00-16:00. Muligheter for kveldspoliklinikk i tillegg. Det er for tiden ingen vaktplikt knyttet til stillingen.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtale.
 • Medlem i pensjonsordningen, 2 % pensjonstrekk, gruppeliv og ulykkesforsikring.

Kontaktinformasjon

Kristine Kolic-Johnsen, Kst. Avdelingsleder, 74097504

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for medisin og rehabilitering

Referansenr.:4567772635
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 31.12.2022

Søknad

Søknadsfrist: 31.03.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Revmatolog

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Revma, Klinikk for medisin og rehabilitering

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: hnt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no