Publisert 19.01.2021

Seksjonsleder

Org. nr: – Stillingsident: 4334173052 Presentasjon av stillingen:
Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) er en del av Klinikk for Kvinne barn og familie (KBF). Klinikken er sammensatt av ulike avdelinger, som innen sitt spesialfelt skal gi tilbud om utredning, behandling, pleie og omsorg til kvinner, barn, unge og deres familie.
Vi søker etter ny seksjonsleder – fast 100% stilling fra april 2021.
Barne-og ungdomspsykiatrien i Helse Nord-Trøndelag består av i alt 117 årsverk og er organisert i fire seksjoner — tre i Levanger og én i Namsos. Arbeidet er organisert i poliklinikk, innleggelser av ungdom og familieinnleggelser. Det er et mål om tett samarbeid og koordinering mellom seksjonene.
Avdelingen vektlegger kontinuerlig utviklingsarbeid. Det legges stor vekt på fagutvikling og kompetanse internt i avdelingen og i sammenheng med samarbeidspartnere omkring oss. Flere utviklingsprosjekter med nasjonal status er etablert med tilknytning til avdelingen.
Familieseksjonen ved sykehuset Levanger har ansvar for utredning og behandling av barn og familier med sammensatt problematikk. Tilnærmingen er basert på helhetlige, systemiske, og familieorienterte prinsipper. Arbeidet er organisert i poliklinikk og familieinnleggelser. Seksjonen har ivaretar et solid tilbud for utredning og behandling av førskolebarn og forebyggende arbeid med gravide i risiko. Seksjonen driver også BAPP-gruppene, et tilbud til barn av foreldre med psykiske vansker eller rusproblemer, i samarbeid med kommunene. Det er i dag 16 erfarne og motiverte medarbeidere med høy kompetanse i seksjonen. Arbeidet er inndelt i team med egne teamkoordinatorer og tilhørende teamsekretærer.

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter en seksjonsleder som vil være med å skape en god og utviklende arbeidsplass for sine medarbeidere, som kan utvikle pasienttilbudet i henhold til beste praksis og har et tydelig bruker- og samhandlingsperspektiv.
Seksjonsleder har delegert ansvar for fag-, personal-, og økonomi, og har ansvar for kompetanse- og fagutvikling. Seksjonsleder jobber tett med teamkoordinatorer og behandlingsansvarlig i ledelsen av seksjonen. Seksjonsleder inngår i avdelingens lederteam sammen med avdelingsleder, psykologfaglig rådgiver, avdelingsoverlege og andre seksjonsledere. Vi søker en seksjonsleder som evner å utøve god ledelse i sin posisjon som mellom-leder, hvor både seksjonens og avdelingens interesser skal ivaretas.

Kvalifikasjoner

Minimum 3-årig høyskoleutdanning eller tilsvarende.
Kompetanse/erfaring innen psykisk helsevern for barn og unge.
Det vil bli lagt vekt på lederkompetanse og evne til å lede en kunnskapsorganisasjon i spenningsfeltet mellom klinisk arbeid, samhandling og forskning.
Samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Ansvarlig og helhetstenkende
Strukturert
Evne til synlig ledelse, tydelighet, beslutningsevne og gjennomføringsstyrke
Evne til å motivere høyt kvalifiserte medarbeidere til å arbeide målrettet, tverrfaglig og i team
Initiativrik og proaktiv
Åpen og ærlig i dialog med de ansatte, i ledergruppene og med nærmeste leder

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende og utfordrende stilling i en veldrevet seksjon med faglig dyktige medarbeidere. Du vil få mulighet til å være med og lede og være drivkraft i videreutviklingen av det barnepsykiatriske tilbudet nord i Trøndelag.

Kontaktinformasjon

Øystein Winsnes, Psykologfaglig rådgiver, 95943505, Oystein.Winsnes@hnt.no
Bine-Kristin Kristoffersen, Avdelingsleder, 95085365, Bine.k.kristoffersen@hnt.no

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for kvinne, barn og familie

Referansenr.:4334173052
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 07.02.2021

Søknad

Søknadsfrist: 07.02.2021

Om stillingen

Stillingstittel: Seksjonsleder

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: BUP, Klinikk for kvinne, barn og familie, Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside:

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Trøndelags største og viktigste organisasjoner. Vi har 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket. Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no