Publisert 07.09.2022

Seksjonssjef

Kunne du tenke deg en spennende og engasjerende lederjobb i et tverrfaglig miljø?

Vi har ledig en fast stilling som seksjonssjef ved avdeling Innherred og Fosen, seksjon fisk, dyr og mat, med kontorsted Steinkjer. Tiltredelse etter avtale. 

Avdelingen har 28 medarbeidere fordelt på kontorsteder i Steinkjer og Sørfjorden (Fosen). Avdelingen består av 2 seksjoner inndelt i fagteam. Vi dekker 7 kommuner over et stort geografisk område. Hos oss vil du komme tettere på spennende områder som for eksempel akva, sjømat med skjelloppdrett, næringsmidler og drikkevann, dyrehelse og dyrevelferd på produksjonsdyr og kjæledyr samt slakteritilsyn ved Norturas anlegg i Steinkjer. Vi har et regionalt fokus og mange av våre oppgaver løses regionalt, og her vil du bli kjent med fagpersonell og ledere i hele regionen!  

Arbeidsoppgaver

Som seksjonssjef skal du lede arbeidet i seksjonen, som for tiden har 13 ansatte fordelt på 3 forskjellige fagteam. Du rapporterer til avdelingssjef og inngår i hele regionenes ledergruppe. Du bidrar i utviklingen av avdelingens og regionens ansvarsområde, og for et enhetlig Mattilsyn.  Ved behov tar du også del i praktisk oppgaveløsning i avdelingen.  

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå, fortrinnsvis veterinær
 • Det er en fordel med faglig relevant bakgrunn innen Mattilsynets forvaltningsområder
 • Du har noe ledererfaring med gode oppnådde resultater
 • Du evner å fokusere på å være en samlende, trygg og tydelig leder, som kan inspirere både kolleger internt og samarbeidspartnere eksternt
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort kl B, kontoret har leasingbiler

Personlige egenskaper

 • Du evner å ivareta, lede og motivere høyt kompetente og selvstendige medarbeidere
 • Du har en tillitsbasert lederstil og setter retning, inspirerer og koordinerer for å oppnå resultater gjennom andre
 • Du er en tydelig og handlekraftig leder, og evner å prioritere og motivere
 • Du har god organisasjons- og rolleforståelse, og må ha god forståelse for Mattilsynets rolle og verdier i samfunnet
 • Du skaper gode relasjoner og nettverk og samhandler lett med andre
 • Du er fleksibel, utviklingsorientert og står godt i endring
 • Du har stor arbeidskapasitet og er ambisiøs på vegne av deg selv og organisasjonen

I vurderingen av kandidater vil personlig egnethet bli vektlagt.

Vi tilbyr

Du vil inneha en viktig lederrolle i en spennende region med et viktig samfunnsoppdrag, hvor mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd og bærekraft står i fokus. Som en del av ledergruppen i region midt, vil du ha påvirkningskraft på videre ønsket utvikling. Du vil være med på å utvikle egen avdeling, så vel som regionen som helhet og vil lede et sterkt fagmiljø med høy kompetanse. 

Stillingen er lønnet som seksjonssjef, med årslønn fra kr 725 000, avhengig av kvalifikasjoner. Som ansatt i staten har du gunstige pensjons- og lånevilkår gjennom Statens Pensjonskasse.

Hva venter du på?
Du søker ved å klikke på knappen øverst i annonsen, og blir da ledet inn til vårt søknadssystem. Når du skal sende inn søknaden din, laster du opp vitnemål og attester som vedlegg. Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Har du spørsmål, ta kontakt med avdelingssjef Jan Arild Røkke, se kontaktinfo.

Kontaktinformasjon

Jan Arild Røkke, Avdelingssjef, 95075814

Arbeidssted

Hamnegata 22
7714 Steinkjer

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Avdeling Innherred og Fosen

Referansenr.:4544124314
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 02.10.2022

Søknad

Søknadsfrist: 02.10.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Seksjonssjef

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Avdeling Innherred og Fosen

Adresse: Hamnegata 22 STEINKJER

Hjemmeside:

Mattilsynet skal bidra til å sikre folk trygg mat. Vi skal også bidra til å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Disse utfører tilsynet vårt gjennom tilstedeværelse rundt om i landet. 
Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Les mer her www.mattilsynet.no

Inkludering og mangfold er en styrke for Mattilsynet. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver slik at vi kan løse oppgavene på en enda bedre måte. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en og/eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av for dette når du søker jobb hos oss. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker i hver gruppe til intervju. Får du jobben legger vi til rette for deg om du trenger det. Vi bruker kun avkrysningene til å velge ut riktige kandidater og til anonymisert statistikk.