Publisert 24.01.2023

Sektorleder hjemmetjenester

Stillingen som sektorleder for hjemmetjenester er ledig for snarlig tiltredelse.  

Sektorleder hjemmetjenester er en av tre sektorledere i etat helse og velferd, hvor sektorlederne er en del av kommunalsjef helse og velferd sin strategiske ledergruppe. Sektorleder vil i samarbeid med resten av ledergruppen være med på en spennende utvikling av tjenesten for å være bærekraftig – nå og i fremtiden. 

Helse og velferd har over 1000 ansatte, fordelt på tre sektorer . I etaten er DMS og NAV Inn- Trøndelag, forvaltningskontoret og koordinerende enhet organisert. Sektorleder har ansvaret for sektor hjemmetjenester, som per i dag er organisert i sju enheter ledet av enhetsledere.

Helse- og omsorgstjenestene i Steinkjer kommune står foran store og spennende utviklingsprosesser, hvor hovedstrategien er at våre innbyggere skal ha muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Det er igangsatt store endringsprosesser innenfor sektor hjemmetjenester, både knyttet til struktur og arbeidsmetoder. 

Ansvar og delegasjon:

 • Sektorleder har overordnet økonomi-, fag- og personalansvar for sektoren sine ansvarsområder.
 • Sektorleder har ansvar for å forberede politiske saker på eget sektorområde, samt tverrsektorielle politiske saker
 • Sektorleder deltar i strategisk samarbeid på tvers av andre sektorer og inngår i kommunalsjef helse og velferd sin ledergruppe sammen med øvrige sektorledere og leder av forvaltningskontoret. 
 • Deltakelse i politiske møter mv.

Kvalifikasjonskrav:

 • Strategisk og utviklingsorientert, målrettet og resultatorientert
 • Tydelig leder med gode samarbeidsevner
 • Opptatt av relasjoner og med evne til å motivere og inspirere, lytte og skape tillit
 • Strukturert, med gode analytiske ferdigheter og god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God administrator med kontroll på regelverk og økonomi
 • Ledererfaring på fagområdene fra enhetsledernivå eller tilsvarende/høyere
 • Utdanning innenfor relevant fagområde, minimum på bachelornivå
 • Lederutdanning er ønskelig. Det kan bli stilt krav om å gjennomføre relevant lederutdanning innenfor et gitt tidsrom
 • Erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser God digital kompetanse og beherskelse av IKT verktøy 
 • Gode digital kompetanse og beherskelse av IKT verktøy

Personlige egenskaper:

 • Du er en faglig sterk leder som er god til å involvere, motivere og myndiggjøre medarbeidere 
 • Du har god gjennomføringsevne, er trygg i rollen som leder og klarer å skape engasjement 
 • Du liker struktur og orden, samtidig som du er løsningsorientert og fleksibel 
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestrer perioder med høyt arbeidstempo 
 • Du har gode samarbeidsegenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og dyktig til å bygge relasjoner på tvers i organisasjonen 
 • Evne til å stimulere til nyskaping og gjennomføre endringer 
 • Du er i stand til å bringe tjenesten videre opp og fram i takt med samfunnets utvikling 
 • Du ser nødvendigheten av endringsprosesser og står stødig i disse 

 • Vi tilbyr en spennende og utfordrende lederstilling med ansvar og handlingsrom til å videreutvikle en godt fungerende tjeneste.
 • Vi søker en tydelig og visjonær leder som brenner etter å lede en tjeneste der samarbeid og kvalitet står i fokus, og der hovedvekten legges på at eldre skal få best mulig hjelp til et godt og selvstendig liv.
 • Lønn etter avtale og kompensjonsdager etter til enhver tid gjeldende avtale.
 • God pensjons- og forsikringsordning 

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunalsjef helse og velferd , Anita Ulstad.     

Kontaktinformasjon

Anita Ulstad, Kommunalsjef helse og velferd, 47294858

Arbeidssted

Kongens Gate 39
7713 Steinkjer

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Steinkjer kommune

Referansenr.: 4611177896
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 13.02.2023

Søknad

Søknadsfrist: 13.02.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Sektorleder hjemmetjenester

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Helse og velferd, Steinkjer kommune

Adresse: Kongens Gate 39 STEINKJER

Hjemmeside: http://www.steinkjer.kommune.no

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger innerst i Trondheimsfjorden 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Steinkjer har ca. 25.000 innbyggere, og ligger 2 timer med bil fra Trondheim og rundt 1 time og 40 minutter til flyplassen på Værnes.

Det er togforbindelse både nord og sørover med Nordlandsbanen som passerer gjennom Steinkjer.

Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv. Vi har helsehus med bl.a. legevakt og Distrikts Medisinsk Senter for Inn-Trøndelag.

Her er et godt aktivitets-, kultur- og idrettsmiljø med blant annet skimuligheter sommer som vinter. På Guldbergaunet idrettspark finner du både håndball, fotball og friidrettsbane både inne og ute, samt videregående utdanning med satsing på toppidrett.

Muligheter for gode tur- og aktivitetsopplevelser i skog, fjell og ved sjø for alle aldersgrupper.

Årlig er det mange kulturarrangementer i Steinkjer, som Steinkjerfestivalen, Hilmarfestivalen samt mange andre musikk og kulturbegivenheter. Vi har kino og kulturhus, samt kulturskole.

Kommunes motto er «åpen, lys og glad», med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. Vi har sterk satsing på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.