Publisert 14.02.2023

Senior IT-konsulent

Er du en pådriver, og har du evnen til å se muligheter og forbedringsområder? Trives du i tillegg med utfordrende tekniske oppgaver samt testing? Da er kanskje du den vi leter etter. I avdeling Forvaltning, seksjon Klinisk støtte, jobber vi tett med de øvrige avdelingene i Hemit, helseforetakene og leverandører for å videreutvikle tjenester og leveranser for helseforetakene. I denne stillingen vil du jobbe tett med releaseleder for Apotektjenesten som teknisk fagressurs.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå som teknisk ressurs i prosjekter og videreutvikling av tjenester, med påfølgende leveranser
 • Forvaltning av testmiljøer, som installasjon og konfigurasjon
 • Planlegge og gjennomføre teknisk testing av applikasjoner og integrasjoner
 • Feilsøking/feilretting i forbindelse med testing
 • Vedlikehold av nødvendig dokumentasjon
 • Bistå driftsorganisasjonen ved behov

Kvalifikasjoner

 • God forståelse for integrasjoner mellom systemer
 • God kjennskap til  Microsoft-operativsystemer og MSSQL
 • Fordel med kjennskap til HL7, BizTalk(MSMQ) og IIS 
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Du er teamorientert og ønsker å jobbe i et miljø som fokuserer på å tilegne seg og dele ny kunnskap
 • Kommuniserer godt med ledere og ressurser i både forretnings- og teknologimiljøer
 • Tar ansvar gjennom å være proaktiv og fremoverlent – vil mer, identifiserer og tar selv initiativ til utviklingstiltak
 • Evner å tenke helhetlig og på tvers av fagområder, enheter, oppgaver og prosesser
 • Håndterer godt mange og varierte arbeidsoppgaver, og er serviceinnstilt
 • Du setter deg raskt inn i nye teknologier, og kan være pådriver for å teste ut og ta i bruk nye verktøy
 • Du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier og kan etterleve disse i din hverdag; løsningsorientert, pålitelig, kompetent og imøtekommende

Vi tilbyr

 • Et av Midt-Norges største IT-miljø, med sterk tverrfaglig kompetanse
 • En meningsfylt jobb i IT-bransjen med tanke på å sikre en god og effektiv helsetjeneste
 • Et arbeidsmiljø preget av høy arbeidsglede, sterkt engasjement og godt samarbeidsklima, med kolleger som er opptatt av å støtte hverandre
 • En arbeidsplass med informasjonssikkerhet i høysetet
 • Tilrettelagt faglig og personlig utvikling
 • Særavtale om fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger og personalforsikringer
 • Et aktivt bedriftsidrettslag og tradisjon for hyggelige sammenkomster

Hemit HF er underlagt sikkerhetsloven. Det er pr. i dag ikke et krav om sikkerhetsklarering for denne stillingen, men et slikt krav kan bli stilt på et senere tidspunkt.

Kontaktinformasjon

Eirik Wolfenstein, Seksjonsleder Klinisk Støtte, 46779020

Arbeidssted

Kirkegata 2d
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Hemit, Forvaltning

Referansenr.: 4621622079
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 09.04.2023

Søknad

Søknadsfrist: 09.04.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Senior IT-konsulent

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Hemit, Forvaltning, Klinisk støtte

Adresse: Kirkegata 2d LEVANGER

Hjemmeside: http://hemit.no

IKT FOR LIV OG HELSE

Hemit HF er regional IKT-enhet for Helse Midt-Norge med om lag 400 ansatte på ulike lokasjoner.
Vi leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester, og skal bidra til at helseforetakene kan fokusere på sin primære oppgave - pasientbehandling. Hemit har ansvar for sentral drift, forvaltning og utvikling av felles IT-systemer, økonomi- og logistikkløsninger for alle sykehusene i Helseregion Midt Norge. Vi er opptatt av å spille hverandre gode, og bygger laget vårt rundt våre kjerneverdier - kompetent, pålitelig, løsningsorientert og imøtekommende. Hemit ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.