Publisert 01.03.2023

Sommervikarer Teknisk Drift

Ved Verdal kommune, Teknisk drift, vil det i perioden 16.06.23 – 16.08.2023 bli tatt inn sommervikarer i 4 ukers perioder til arbeid i parker, friområder og kommunale bygg. Det kan bli aktuelt å ta inn sommerhjelp på uteavdelingen fra 24. april 2023

Arbeidsoppgaver

Parkarbeid, plenklipping, maling og annet forefallende arbeid

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med førerkort for bil eller traktor, og at egen bil kan disponeres.

Personlige egenskaper

Selvstendig og positiv

Vi tilbyr

Hyggelige kolleger

Lønn etter gjeldende tariffavtale, og kompensasjon for kjøring i arbeid med egen bil.

Kontaktinformasjon

Bjørn Erik Haug, Avdelingsleder kommunale bygg, 99354879
Åge Elvebakk, Avdelingsleder uteavdelingen, 45637676

Arbeidssted

Kvislavegen 1
7650 Verdal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Verdal kommune

Referansenr.: 4629648355
Stillingsprosent: 100%
Sommerjobb
Startdato: 26.06.2023
Sluttdato: 16.08.2023
Søknadsfrist: 13.04.2023

Søknad

Søknadsfrist: 13.04.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Sommervikarer Teknisk Drift

Ansettelsesform: Feriejobb

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Verdal kommune, Teknisk Drift, uteavdeling

Adresse: Kvislavegen 1 VERDAL

Hjemmeside: http://www.verdal.kommune.no/Organisasjon/Virksomhetsomrader/Teknisk-drift/

Fakta om Verdal kommune 

Verdal kommunes visjon er «Sterk fortid – stolt framtid». Våre verdier er «Åpen – Trygg – Modig», og disse verdiene skal særprege både det interne arbeid og møtene med innbyggere og samarbeidspartnere. Kommunen har tre hovedsatsingsområder i kommuneplanen, og som skal bidra til å skape ei stolt og bærekraftig framtid for verdalssamfunnet: 

- Livskraftig, attraktiv og miljøvennlig – i førersetet for grønn omstilling og grønne verdier 

- Inkluderende, raus og mangfoldig – bygd på verdighet, mestring og gode menneskemøter 

- Skapende, kompetent og framtidsrettet – en offensiv drivkraft i Trøndelag  

Verdal kommune er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal er hjemkommunen til landets tredje største industripark – en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere.  

Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over 1,3 milliarder kroner.     

Slik behandler vi søknader
Verdal kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25, slik at vedkommende gis anledning til å vurdere om søknaden likevel opprettholdes. 

Verdal kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, eventuelle funksjonsnedsettelser og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet.