Publisert 16.01.2023

Spesialbioingeniør

Har du godt humør?  Liker du at det er «høyt under taket»?  I så fall vil du passe godt inn i vårt fellesskap!  Nå har du mulighet til å bli en del av vårt trivelige og gode arbeidsfellesskap.  

Avdeling for Laboratoriemedisin har ca 110 faglig engasjerte medarbeidere, og består av fire seksjoner fordelt på Sykehusene i Levanger og Namsos: Medisinsk biokjemi-Namsos, Medisinsk biokjemi-Levanger, Blodbank og Medisinsk mikrobiologi Levanger.  Alle seksjonene er utstyrt med moderne analysemaskiner og er akkreditert etter ISO 15189.

Ved seksjon Medisinsk biokjemi, Levanger, søker vi spesialbioingeniør i hel fast stilling ved faggruppe studier/prøvetakingspoliklinikk/uriner/blodgass. 

Vi søker etter deg som er faglig engasjert og som søker spennende utfordringer. Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi arbeider derfor for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og også rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  I avdelingen har vi i dag dyktige ansatte fra flere ulike land og kulturer.

Arbeidsoppgaver

Spesialbioingeniør har et særskilt ansvar for at faggruppen studier/prøvetakingspoliklinikk/uriner/blodgass har et faglig og kvalitativt nivå som tilfredsstiller gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.  I dette ligger i tillegg til å delta i det daglige arbeidet bl.a.:

 • Bidra til vedlikehold og feilsøking på analysemaskinene
 • Gi opplæring til bioingeniører og andre ansatte
 • Bistå fagbioingeniør slik at prosedyrene er oppdatert og i andre oppgaver
 • Opprettholde god serviceholdning i forhold til brukere og medarbeidere

 

I tillegg til spesialbioingeniørs særskilte ansvar og oppgaver inngår stillingen også i seksjonens vaktturnus hvor hovedarbeidsoppgavene er blodprøvetaking og analysering av prøver.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som bioingeniør
 • Relevant videreutdanning og/eller erfaring fra fagområdet er ønskelig
 • Generelle gode dataferdigheter
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Tåle stress uten å miste oversikten
 • Høy faglig interesse 
 • Endringsvillig og fleksibel
 • Ansvarsbevisst og lærevillig
 • Evne til å arbeide strukturert og effektivt, både i team og selvstendig
 • Serviceinnstilt og imøtekommende

Vi tilbyr

 • Spennende og variert arbeid i et hektisk men godt arbeidsmiljø.  
 • Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Kontaktinformasjon

Heidi Moe, Seksjonsleder, 74098023, heidi.moe@hnt.no
Kjetil Landsem, Avdelingsleder, 74098133, kjetil.landsem@hnt.no

Arbeidssted

Kirkegt. 2
7600 LEVANGER

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for intern service

Referansenr.:4607829928
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 01.02.2023

Søknad

Søknadsfrist: 01.02.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Spesialbioingeniør

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Klinikk for intern service, Avdeling for laboratoriemedisin,Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegt. 2 LEVANGER

Hjemmeside: https://hnt.no/om-oss/ledige-stillinger

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no