Publisert 10.07.2020

Spesialistkandidat i periodonti til Trøndelag

Org. nr: – Stillingsident: 4263728143 Presentasjon av stillingen:

Trøndelag fylkeskommune søker tannlege som vil ta spesialistutdanning for å arbeide som periodontist
i Trøndelag.

Lov om tannhelsetjenesten pålegger fylkeskommunen å sørge for at også
spesialisttannhelsetjenester er tilgjengelige for befolkningen. Det er om få år behov
for nyrekruttering/nyetablering av periodontist i Trøndelag.

Universitetene i Oslo og Bergen tar opp nye kandidater til spesialistutdanning i periodonti.
Se NTFs Tidende nr. 6-7 side 581. Studiet starter høsten 2021, opptaksprosessen starter i september 2020.

Det er vanligvis mange søkere til få studieplasser. For å ivareta samfunnsmessige
hensyn, dvs. å sikre geografisk fordeling av spesialister, får søkere med
distriktstilknytning tilleggspoeng ved vurdering for opptak. For å få dette, må
søkerne ha avtale med fylkestannlege eller regionalt odontologisk kompetansesenter om å
arbeide i distriktet etter fullført studium.

Trøndelag fylkeskommune og Kompetansesenteret Tannhelse Midt FKF (TkMidt) søker nå
kandidater som kan være aktuelle for slike avtaler.

Kvalifikasjoner

· Du må etter fullført spesialistutdanning ha som intensjon å arbeide som periodontist i Trøndelag.
· Du må på søknadstidspunktet (september 2020) ha minst to års allmennpraksis som tannlege i offentlig eller privat virksomhet.
· Det vil være en fordel å kunne dokumentere spesielle kvalifikasjoner, som særlig relevant praksis, kurs, forskning eller undervisning.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har:

· gode faglige kvalifikasjoner
· genuin interesse for faget
· motivasjon for studiet og for en yrkeskarriere i Trøndelag
· gjennomføringsevne

Vi tilbyr

Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju og vurdering for tilbud om:

· Avtale med TkMidt eller Trøndelag fylkeskommune om lønn eller stipend under utdanning mot 2 års plikttjeneste etter endt utdanning
· Anbefaling fra fylkestannlegen

Kontaktinformasjon

Kari Strand, Fylkestannlege, 74 17 53 65, karst@trondelagfylke.no
Patrik Cetrelli, Administrerende direktør TkMidt, 959 49 362, patce@tkmidt.no

Arbeidssted

7735 Steinkjer

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trøndelag fylkeskommune

Referansenr.:4263728143
Stillingsprosent: 100%
Annet
Søknadsfrist: 10.08.2020

Søknad

Søknadsfrist: 10.08.2020

Om stillingen

Stillingstittel: Spesialistkandidat i periodonti til Trøndelag

Ansettelsesform: Annet

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Fylkestannlegen (228001), Trøndelag fylkeskommune

Adresse: STEINKJER

Hjemmeside:

"Vi skaper historie".

Trøndelag fylkeskommune har ca. 4500 medarbeidere fordelt på utdanning (32 videregående skoler, lærlinge- og privatistordning), tannhelse (40 tannklinikker), samferdsel, kultur, folkehelse, plan og næringsutvikling. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste organ.. Det er to administrasjonssteder i Trøndelag fylkeskommune: Steinkjer og Trondheim.